Hopp til innhold

Klassifisering

Alle ønsker en rettferdig konkurranse, og dette gjør at klassifisering har en sentral og viktig rolle i idrett for funksjonshemmede.

Syns OG BEVEGELSESHEMMEDE     UTVIKLINGSHEMMEDE        HØRSELSHEMMEDE

 

 

Syns og begevlseshemmede

For syns og bevegelseshemmede forholder vi oss til regelverket i FIS (det internasjonale ski og snowboard forbundet), slik at vi også nasjonalt klassifiserer etter internasjonale regler.

I FIS sitt regelverk er det utarbeidet kriterier til hvilke typer fuksjonsnedsettelser som godkjente i konkurransesammenheng. I tillegg kommer graden av den enkelte funksjonsnedsettelse.
Det holder ikke å ha en diagnose, alle må i tillegg til en godkjent funksjonsnedsettelse oppfylle kriterier til minste funksjonsnedsettelse for å delta på konkurransenivå.
For bevegelseshemmede er kriteriene for minste funksjonsnedsettelse satt ut fra den enkeltes idretts egenart. Med dette menes at man kan oppfylle kriteriene i en idrett, mens man ikke kommer innenfor i en annen. 
Eksempler; pr i dag er ikke kortvokste definert inn under vinteridrettene, mens de kan delta i enkelte sommeridretter.
For synshemmede er det pr i dag samme krav til minste synsnedsettelse i alle idretter. Her drives det med forskning, så endringer kan komme i framtiden. 

Les mer om klassifisering og hvilke typer funksjonsnedsettelser som er godkjent i vinteridrettene Langrenn  Alpint

For MÅLGRUPPENE syns og bevegelseshemmede konkurreres det følgende i kategorier;  

Synshemmede (svaksynte og blinde)
Bevegelseshemmede, stående 
Bevegelseshemmede, sittende

I langrenn så operer vi med stående (syns og bevegelseshemmede) og sittende på nasjonalt nivå. Dette på grunn av at det er få utøvere. 

Klasser alpint        Klasser langrenn

Litt om selve klassifiseringen

Synshemmede: Denne blir utført av et autorisert klassifiseringsteam bestående av to øyeleger som foretar ulike synstester av utøveren.

Bevegelseshemmede: Denne blir gjennomført av autoriserte klassifisører som jobber i team bestående av medisinsk og idrettsfaglig personell.
Selve klassifiseringen tredelt;
• Funksjonsdiagnose
• Standardiserte funksjonstester rettet mot idrettsspesifikke krav
• Observasjon under trening og konkurranse

Alle utøvere må i forkant av selve klassifiseringen ha fylt ut  "medisinsk diagnoseskjema" som har til hensikt å gi klassifisørene best mulig presis informasjon og dokumentere den enkeltes funksjonsnedsettelse.
Dette skjemaet skal fylles ut av lege/øyelege og skal gi en objektiv informasjon om funksjonsnedsettelsen til utøveren.

Her kan du laste ned det aktuelle skjema som brukes nasjonalt for din funksjonsnedsettelse; 
Skjema for bevegelseshemmede     Skjema for synshemmede

I tillegg trenger vi at du signerer en samtykkeerklæring i forbindelse md klassifiseringen - hent skjemaet her

Utenlandske utøvere som ønsker klassifisering i Norge under Ridderuka benytter seg av de internasjonale skjemaene på dette; 
Skjema for bevegelseshemmede (PI )    Skjema for synshemmede  (VI)


Hvordan bli klassifisert?

Skiforbundet har årlige nasjonale klassifiseringer i forbindelse med Ridderuka på Beitostølen.
Skulle du trenge en klassifisering utenom dette, ta kontakt med skiforbundet ved å sende mail til anne.kroken@skiforbundet.no

Ved behov for klassifisering må papirer sendes inn i forkant, les mer om hvordan dette skal gjøres her.

Før du kan konkurrere internasjonalt må du gjennom en internasjonal klassifisering. Dette blir avholdt i forbindelse med internasjonale konkurranser og det er Norges Skiforbund som sener utøvere til internasjonal klassifisering. 

En internasjonal klassifisering overstyrer et eventuelt avvik fra en nasjonal klassifisering. Har utøveren en internasjonal klassifisering, er det denne som gjelder også i Norge.

REKLASSIFISERING; 
Har din funksjonsnedsettelse forverret seg, og du mener at du kvalifiserer til å komme i en annen klasse kan du be om å få en reklassifisering. 
For å få dette må du fylle ut medisinsk diagnoseskjema som nevnt over og gjøre en henvendelse til skiforbundet ved mail til anne.kroken@skiforbundet.no på at du ønsker en reklassifisering. 

MASTERLISTE 
Det er utarbeidet en masterliste for utøvere klassifisert i Norge, her kan du sjekke om du har en gyldig klassifisering og hvilken klasse du tilhører. Det er oppgitt klasse i langrenn og alpint. 

NE = ikke klassifiserbar i henhold til dagens FIS regler.
koden S-NE = synshemmede som ikke er klassifiserbar
koden B-NE = bevegelseshemmede som ikke er klassifiserbar
Dette vil si at du fortsatt kan delta i  nasjonale konkurranser, men må da stille i "åpen klasse".  

MASTERLISTE langrenn og alpint finner du her

Faktor og Prosent-systemet

Når man konkurerer i tre ulike kategorier som hver har forskjellige typer og grad av funksjonsnedsettelser, kan dette oppleves som urettferdig. (f.eks blind og svaksynt - armamputert mot legg amputert også videre). For å ivareta at det skal bli en mest mulig rettferdig konkurranse så er det innført systemer som kompenserer for ulik grad av funksjonsnedsettelsen. Jo større funksjonsnedsettelse man har, jo større er kompensasjonen. Egentlig fratrekk i tid. 

I alpint kalles dette «faktorsystemet», mens i langrenn operer man med begrepet «prosent -systemet». Les mer om disse ved å følge linkene under;
faktorsystemet i alpint          prosent-systemet i langrenn

 

Autoriserte klassifisører i Norge

Anne Lannem                                  Langrenn – medisinsk
Marit Eline Spørck                         Langrenn - medisinsk
Emilie Johanne Hagen.                 Langrenn - medisinsk
Bjørn Kristiansen                            Langrenn - teknisk
Anne Ragnhild Kroken                  Langrenn – teknisk
Ragnvald Steile                               Alpint - medisinsk
Sølvi Nicolaisen                              Alpint - medisinsk
Randi S. Tranheim                         Synshemmede
Karin Sandvand                              Synshemmede

For mer utfyllende informasjon og selve klassifiseringsregelverket Alpint     Langrenn

Utviklingshemmede

Norges Skiforbund har definert skiaktivitet for utviklingshemmede som breddeidrett og vi forholder oss derfor til regelverket til Special Olympics Internasjonalt.

Kriterier for å kunne delta i Special Olympics sine internasjonale mesterskap som utøver er i følge SOI`s regelverk først og fremst at vedkommende må ha en utviklingshemning.

I følge SOI`s regelverk identifiseres personer med en utviklingshemning etter følgende kritierier:

"A person is considered to have mental retardation for purposes of determining his or her eligibility to participate in Special Olympics if that person satisfies any one of the following requirements:

(1) The person has been identified by an agency or professional as having mental retardation as determined by their localities; or

(2) The person has a cognitive delay, as determined by standardized measures such as intelligent quotient or “IQ” testing or other measures which are generally accepted within the professional community in that Accredited Program’s nation as being a reliable measurement of the existence of a cognitive delay; or

(3) The person has a closely related developmental disability. A “closely related developmental disability” means having functional limitations in both general learning (such as IQ) and in adaptive skills (such as in recreation, work, independent living, self direction, or self-care). However, persons whose functional limitations are based solely on a physical, behavioral, or emotional disability, or a specific learning or sensory disability, are not eligible to participate as Special Olympics athletes. (hentet fra SOI`s regelverk)

For ytterligere informasjon henvises til SOI`s hjemmesider 

Hørselshemmede

Klassifisering for døve er rimelig enkelt sammenlignet med de andre målgruppene, ettersom man kan få papirer på dette gjennom sin hørselsentral, ved utfylling av audiogram.
Nytt fra 2018 er nå at man skal fylle dette informasjon elektronisk, så printes skjemaet ut for utfylling av selve hørselstesten.
Link til det elektroniske skjemaet; http://www.deaflympics.com/audiogramform.php

For å kunne delta i Deaflympics og andre internasjonale konkurranser for døve og hørselshemmede kreves et hørselstap på 55 desibel på det beste øret. Det er ikke tillatt å bruke høreapparat under konkurransen.
For å få starttillatelse, må utøveren dokumentere graden av sitt hørselstap på et standardisert audiogram for International Committee of Sport for the Deaf (ICSD) - se link over. 

Når du som utøver har fått dette utfylt, send det til Norges Skiforbund på anne.kroken@skiforbundet.no, så sørger vi for at dette blir viderformidlet til rette innstans. 

Har du planer om å kvalifisere deg til internasjonale konkurranser er det viktig å sørge for at audiogram blir levert så tidlig som mulig. Godkjennes dette av ICSD tidligere enn 3 måneder før aktuell konkurranse er det ingen utgifter knyttet til dette, skjer det senere enn 3 måneder før aktuell konkurranse er det et gebyr på 40 USD, og mindre enn 1 måned før konkurranse må man betale 100USD. Derfor er det viktig å være ute i god tid om det skulle bli oppdaget noen feil i utfylling etc. 
Det er utøver selv som må betale eventuelle gebyrer som påløper. 

Mer informasjon om klassifisering av hørselshemmede
AudiogramRegulation oppdatert mars 2018

NIF-EPI01, 01