Hopp til innhold

Utviklingshemmede

Utøvere med en utviklingshemning er en gruppe med store forskjeller i ferdighetsnivå, men de kan være med på det meste av ulik aktivitet på sitt nivå.

Kommunikasjon med utviklingshemmede

  • Korte setninger og konkret innhold
  • Vis og forklar
  • Tydelig kroppsspråk
  • Begreper som før, etter, foran, ved siden av, først, sist og senere kan være vanskelige og forstå
  • Klare rutiner og regler
  • Gjerne en fast start og avslutning på økta

Organisering av aktivitet for utviklingshemmede

Ettersom dette er en gruppe med stor spennvidde i funksjonsnivå, vil enkelte kunne fungere greit inn i en ordinær treningsgruppe.
Enkeltutøvere inn i ordinære treningsgrupper vil også være løsningen på mindre plasser hvor det kun er en utøver. Her kan aktiviteten organiseres som "parallell aktivitet" - det vil si at den utviklingshemmede kan få kortere løyper og enklere øvelser enn de andre. Målet er at aktiviteten starter og slutter samtidig.

Ofte kan det være fornuftig å ha egne treningsgrupper for denne målgruppen der dette er mulig.

  • Gjennkjenning og mange repitisjoner fra en gang til neste
  • Start med enkle regler og utvid dette etterhvert som øvelsen "sitter" - viktig å ha en god flyt i aktiviteten, med mye stop og prat/forklaring kan fort motivasjon og fokus bli borte

aktivitetsbanken.no finnes det mange ulike øvelser, noen er også eksemplifisert med video. Det vil være individuelle forskjeller på utøvere med samme funksjonshemning så man må uansett prøve seg fram.

Øvelser i aktivitetsbanken kan settes sammen til hele økter som du kan lagre og hente frem seinere. Bruk gjerne litt tid på aktivitetsbanken.no, her finner du flere gode eksempleøkter, med et bredt øvelsesutvalg vist både som bilder og video.

NIF-EPI01, 01