Hopp til innhold

Tips til klubber

Hvordan ta i mot en parautøver?

Når det kommer en utøver med funksjonshemning inn i klubben vil det også berøre de andre i gruppa. Nysgjerrighet om funksjonshemningen er ikke uvanlig. Man kan oppleve at de andre i gruppa får medlidenhet for utøveren og at de blir usikre til hvordan de skal forholde seg.

Et positivt første møte med klubben er viktig, både for utøveren med funksjonshemning og klubbens medlemmer. Vi vil derfor anbefale at det gjennomføres et møte med klubbledelsen, trener for den aktuelle gruppe sammen med utøver og foreldre/pårørende i forkant før utøveren blir med på trening.

Tips til ting å ta opp på et første møte

Det er viktig å spørre om det du lurer på, vær åpen på dine usikkerheter.
Tørr å spørre om ting som omhandler funksjonshemningen. Hva trenger utøveren hjelp til?

  • før/etter aktivitet
  • under aktiviteten
  • hvor går grensene

Be om viktig informasjon i forhold til funksjonshemmingen.
Gjør avklaring om hvem som bør vite hva. Trener har ofte større behov for informasjon. Har utøveren behov for ledsager i aktiviteten - hvordan løses dette behovet?

Gi informasjon om klubbaktivitet, medlemskontingent og treningsavgift. Det skal ikke være noen forskjell fordi noen har en funksjonshemning! Føler dere behov for mer informasjon eller hjelp, ta kontakt med Skiforbundet.

Tilpassing av aktivitet

Det finnes ingen fasit på hvordan tilrettelegging av aktivitet bør eller skal være, det avhenger mange faktorer.
Graden av tilrettelegging avhenger av deltakerne/utøverne man skal tilrettelegge for. Noen er naturlig tøffere og tørr mer enn andre. Ferdighetsnivået vil naturlig variere. Etterhvert kan det også være greit å involvere utøveren og foresatt i dette, og utfordre de på hva som vil fungere.

For trener og klubb er det viktig å skape gode mestringsopplevelser samtidig som man gir utfordringer. 

Ut fra den erfaringen vi sitter med er det endel generelle tips/råd som kan være gode å ha med seg som ett utgangspunkt. Mer informasjon for den enkelte målgruppe finnes i menyen til venstre.

I aktivitetsbanken finner du mange øvelser med beskriving av tilpassing for de enkelte målgruppene.

NIF-EPI02, 02