Hopp til innhold

For utøvere

Er du interessert i å bidra i egen klubb så finnes det utrolig mange muligheter. På denne siden har vi samlet noen tips og ideer.

Det finnes utrolig mange muligheter for deg som ønsker å engasjere deg utover det å være en aktiv utøver. Fra du er 15 år og har vært medlem i over én måned har du stemmerett og er valgbar i eget idrettslag. Det betyr at du på lik linje med de voksne har en reell innflytelse på det som skjer i idrettslaget - så lenge du benytter deg av denne muligheten. På årsmøtet, som er idrettslagets høyeste myndighet, kan du stille til valg, fremme saker og benytte deg av din stemmerett. Om du ønsker å sitte i styret i idrettslaget er det med andre ord her du blir valgt.Ta kontakt med din trener eller leder for å lære mer om årsmøte.

LEDERKURS FOR UNGDOM                                     

Om du ikke ønsker å ta på deg et fast verv kan det hende at idrettslaget ditt har et ungdomsutvalg som jobber spesifikt med enkelte saker. Her kan du engasjere deg på en mer fleksibel måte som kan være et første steg på videre engasjement. Om idrettslaget ditt ikke har et ungdomsutvalg så kan kanskje du ta ansvar for å opprette et?

Du som en ung ressurs kan også bidra ved å bli trener i idrettslaget. Skiforbundet har egne trenerkurs som du kan delta på i alle våre grener, samt et nytt Grasrottrenerkurs. Norges Idrettsforbund har også et eget aktivitetslederkurs for barneidrett. 
TRENERKURS SKIFORBUNDET Grasrottrenerkurs AKTIVITETSLEDERKURS BARNEIDRETT

I tillegg til å delta i styrer, utvalg eller som trener kan du også bidra på andre områder. Du kan for eksempel være med å arrangere turer, konkurranser, aktivitetsdager, sosiale sammenkomster med mer. Her kan du blant annet ta på deg rollen som musikkansvarlig, speaker, koordinator, økonomiansvarlig, gledesspreder og mye, mye mer. Vis initiativ og ta kontakt med din trener eller leder og fortell at du gjerne kunne tenkt deg å bidra. 

NIF-EPI01, 01