Hopp til innhold

Hva betyr GDPR for idrettslaget?

Nye EU-regler og oppdatert norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet får betydning for alle organisasjonsledd i norsk idrett.

Det innføres en felles personvernlov i EU og Norge 25. mai 2018, ofte benevnt GDPR (General Data Protection Regulation). En ny norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten er første steg på veien, vedtatt av Idrettsstyret 14. desember 2017. Den erstatter de gamle retningslinjene for databehandling i idretten fra 2004.

NIF har lagt ut en del nyttig informasjon om GDPR og hvilken betydning dette har for idrettslaget. I tillegg har NIF utviklet en norm og en veileder for behandling av personopplysninger.

Informasjon om GDPR Norm Veileder Spørsmål og svar

Ta kontakt med din idrettskrets om du ønsker mer informasjon.

nif-epi04, 04
NTB scanpix