Hopp til innhold

Høstmøte Oslo Skikrets Langrenn 2023

Mandag 20. november 2023 ble det avholdt høstmøte i Oslo skikrets langrenn i Rustad IL langrenn sitt klubbhus på Skullerud. Det var 21 deltakere fra 10 klubber, inkl. medlemmer av langrennskomiteen i Oslo.

Kvelden ble innledet med at skiklubbutvikler Tove Andersen, paraansvarlig Christine F. Utne og styremedlem i NSF langrennskomiteen Tone Haugen Ramstad presenterte seg og fortalte litt om sitt arbeid. Det var godt engasjement og mange spørsmål og innspill fra salen, spesielt til arbeidet som pågår om landslagsmodellen.  

Til agendapunkt 3 ga klubbene innspill om at det er ekstra utfordrende å få besatt administrative roller og at man stadig opplever frafall grunnet kollisjon med andre idretter. Det kom gode innspill om hvordan kollisjonsutfordringer kan løses. Bl.a. å inndele året i flere faser med langrennstilbud i alle faser, å arrangere gode oppstartssamlinger, ha et jevnt tilbud gjennom året, samarbeide med konkurrenter og forsøke å innrette sommeraktivitetene med flere frivillige økter som kan tilpasses også annen idrett.

Langrennskomiteen i Oslo har slitt med å få besatt alle roller. Det var gode diskusjoner om ulike modeller, og komiteen vil legge frem et konkret forslag til klubbene om enten rullerende besetning av rollene eller rullerende valgkomité.

Forslag til policy for kretssamlinger ble diskutert og høstmøtet tilsluttet seg anbefalingen fra komiteen, se side 13 i presentasjonen.

Terminlisten ble også på dette møtet diskutert. Komiteen redegjorde for hensyn som er forsøkt ivaretatt og dilemmaer ved utforming. Det kom innspill om flere kveldsrenn for yngre deltakere, noe det er delte meninger om. Klubbene ble oppfordret til å gi utøverne tydelige anbefalinger og kommunisere at det er lov å stå over renn. Samtidig bør juniorer og seniorer oppfordres til større deltakelse på kretsrenn, både for å motivere yngre og fordi det er god trening.

Alle våre arrangementer bør inkludere para-utøvere og tilrettelegges for det. Kretsen vil publisere nærmere informasjon om hvordan dette enkelt kan gjennomføres. Fokusområder for renn ble også gjennomgått; der det er spesielt viktig med hensynsfull løypeprofil, sikkerhet, og at premieutdeling bør gjennomføres klubbvis etter at de 3 - 6 - 10 beste er ropt opp.

Informasjon om smøreopplegget på HL vil snart legges ut av NSF. Booking har ikke fungert godt for Gålå, men vil bedres neste år. Klubbene bes om å utvise forståelse for ikke-optimale forhold og fokusere på det som er bra med HL.

Det innføres en midlertidig service-avgift for nasjonale renn, til bl.a. finansiering av investeringer til fluorkontroll. Denne falt ikke i god jord hos klubbene, som understreket at avgiften vil utgjøre store ekstrakostnader for en allerede stresset klubbøkonomi. 

For NC junior vil man kunne stryke to renn, og man viderefører at 50 går videre fra prolog.

Til sist ble det orientert om muligheter som sonderes for samarbeid med Skiforeningen og det ble gitt en oppfordring til å gi innspill om anlegg til Bymiljøetatens fireårige handlingsplan, den legges ut til høring 1.12.2023 med svarfrist 4.02.2024.

Tusen takk for oppmøte og engasjement! Nå gleder vi oss over at vintersesongen er i gang😊

Presentasjonen fra møte

Mvh
Karianne Løken
Grenleder Langrenn
95238961

nif-epi04, 04