Hopp til innhold

Diplom og Hederstegn Oslo Skikrets - Kom med forslag

Oslo Skikrets har to æres- og erkjentlighetsutmerkelser for fortjenestefull administrativ innsats. Klubber og komiteer kan komme med forslag innen 15. april. I tillegg deler Skikretsen ut Bestemannspremie, Jubileumspokal og andre utmerkelser.

Klubber kan komme med forslag på personer som har gjort en spesielt god/ekstra odrinær god innsats for Oslo Skikrets/Skiidretten i Oslo over lengre tid. NB: Innsats i klubb "premieres" med eventuell hedring i egen klubb. Frist for å komme med forslag er 15.04.21 og fremmes via denne "Skjemaet"

Les mere om Bestemanns premier, Jubileumspokal og tidligere tildelinger og regler på vår nettside om hedersbevisninger  Her finnes man også hvem som har mottatt disse hedersbevisningene tidligere år.

Tildeling foregår på Oslo Skikrets sitt Ting 07.06.21

nif-epi04, 04
VM snøsport