Hopp til innhold

Hedersbevisninger og andre priser

Oslo Skikrets har to æres- og erkjentlighetsutmerkelser for fortjenestefull administrativ og/eller idrettslig innsats: Hederstegn og Diplom. Det er Ordenskollegiet som tildeler dette etter innstilling. I tillegg deler skikretsen ut Bestemannspremie og Jubileumspokal som grenkomiteene innstiller.

 
Tidligere tildelte hederstegn og diplomer (tom 2018)

Retningslinjene er justert på styremøte 24/20 01.03.21

HEDERSBEVISNINGER 

Oslo Skikrets har to æres- og erkjentlighetsutmerkelser for fortjenestefull administrativ og/eller idrettslig innsats: Hederstegn og Diplom

 ORDENSKOLLEGIET

Hederstegnet og diplomet tildeles etter vedtak av et ordenskollegium på 4 medlemmer. Kollegiet består av skikretsens leder, 2 valgte medlemmer og kretsens organisasjonssekretær. Kollegiets leder er den til enhver tid valgte kretsleder som også står for utdelingen av hederstegn og diplom. De «valgte medlemmene» velges av kretsstyret hvert år i god tid før tinget. Disse bør ha vært medlemmer av kretsstyret og skal gjenspeile aktiviteten i kretsen.

Kollegiets vedtak skal være upartisk og treffes med minst 2/3 flertall. Kollegiet er suverent i sine avgjørelser.

Forslag til kandidater kan med saklig begrunnelse fremmes av ethvert medlem av Oslo Skikrets styre, kretsens utvalg og av respektive lag/klubber. Frist settes av kretsstyret og offentliggjøres på kretsens hjemmesider.

 Den (de) av ordenskollegiets medlemmer som foreslås dekorert er inhabile og kan ikke være tilstede ved behandling av sin egen sak.  Vedtak under punkt D fattes da av de øvrige medlemmer.

 

OSLO SKIKRETS HEDERSTEGN

Hederstegnet tildeles som belønning for særdeles utmerkede fortjeneste for Oslo Skikrets' fremme av skiidretten på det administrative plan, og/eller for utmerket idrettslig innsats internasjonalt.

Hederstegnets advers er Oslo Skikrets merke, montert på plakett. Plaketten har dessuten skilt for individuell inngravering av tekst.

Sportslige resultater som automatisk gir Hederstegn er:

 • OL – VM sr individuell medalje
 • OL - VM sr gull lag/stafett

Hederstegnet kan kun tildeles en gang!

 

OSLO SKIKRETS DIPLOM

Skikretsens diplom tildeles for fortjeneste av Oslo skikrets fremme av skiidretten i Oslo, administrativt eller for særdeles god idrettslig innsats internasjonalt.

Sportslige resultater som automatisk gir Diplom er:

 • VM gull jr individuelt/lag/stafett
 • OL – VM sr lag/stafett medalje (sølv, bronse)

Diplom kan kun tildeles en gang.

Diplom tildeles ikke dersom utøveren allerede har mottatt hederstegn i år eller tidligere

ANDRE  TILDELINGER

De som har fått hederstegn eller diplom før, kan få pokal med lokk, for sine prestasjoner.

OSLO SKIKRETS ”SEIDEL”

Sportslige resultater som kvalifiserer til ”Seidel” er:

 • VM jr sølv/bronse (individuelt/lag/stafett)
 • VM U-23 – medalje (gull, sølv, bronse)
 • Ungdoms OL – Medalje
 • VM Rulleski – Medalje (individuelt/stafett)
 • Special Olympics – Medalje (individuelt/ stafett)

Seidel kan tildeles flere ganger, men kun en gang pr år. Seidel tildeles ikke dersom utøveren får tildelt diplom eller hederstegn samme år.

OSLO SKIKRETS ”GLASS”

Sportslige resultater som kvalifiserer til” Glass” er;

 • NM Gull (individuelt/lag/stafett) senior og junior
 • Gull i Hovedlandsfinale

 Glass kan tildeles flere ganger, men kun en gang pr år.  NM-glasset deles ut uavhengig av annen hedring.

Ordenskollegiet kan i spesielle tilfeller hedre utøvere som har gjort ekstra gode resultater i sesongen utover ovenstående, og gi de en annen påskjønnelse.

NIF-EPI02, 02