Hopp til innhold

Hedersbevisninger og andre priser

Oslo Skikrets har to æres- og erkjentlighetsutmerkelser for fortjenestefull administrativ og/eller idrettslig innsats: Hederstegn og Diplom. Det er Ordenskollegiet som tildeler dette etter innstilling. I tillegg deler skikretsen ut Bestemannspremie og Jubileumspokal som grenkomiteene innstiller.

 
Tidligere tildelte hederstegn og diplomer (tom 2018)

Retningslinjene er justert på styremøte 04/18 10.04.18

HEDERSBEVISNINGER

Oslo Skikrets har to æres- og erkjentlighetsutmerkelser for fortjenestefull administrativ og/eller idrettslig innsats: Hederstegn og Diplom

 ORDENSKOLLEGIET

Hederstegnet og diplomet tildeles etter vedtak av et ordenskollegium på 4 medlemmer. Kollegiet består av skikretsens leder, 2 valgte medlemmer og kretsens organisasjonssekretær. Kollegiets leder er den til enhver tid valgte kretsleder som også står for utdelingen av hederstegn og diplom. De «valgte medlemmene» velges av kretsstyret hvert år i god tid før tinget. Disse bør ha vært medlemmer av kretsstyret og skal gjenspeile aktiviteten i kretsen.

 Kollegiets vedtak skal være upartisk og treffes med minst 2/3 flertall. Kollegiet er suverent i sine avgjørelser.

Forslag til kandidater kan med saklig begrunnelse fremmes av ethvert medlem av Oslo Skikrets styre, kretsens utvalg og av respektive lag/klubber. Frist  settes av kretsstyret og offentliggjøres på kretsens hjemmesider.

Den (de) av ordenskollegiets medlemmer som foreslås dekorert er inhabile og kan ikke være tilstede ved behandling av sin egen sak.

 Vedtak under punkt D fattes da av de øvrige medlemmer.

  OSLO SKIKRETS HEDERSTEGN

Hederstegnet tildeles som belønning for særdeles utmerkede fortjeneste for Oslo Skikrets' fremme av skiidretten på det administrative plan, og/eller for utmerket idrettslig innsats internasjonalt.

Hederstegnets advers er Oslo Skikrets merke, montert på plakett. Plaketten har dessuten skilt for individuell inngravering av tekst.

 Sportslige resultater som automatisk gir Hederstegn er:

 • OL – VM sr individuelt medalje
 • OL - VM sr gull lag/stafett

Hederstegnet kan kun tildeles en gang. Hederstegn for administrativ innsats deles kun ut på Oslo Skikrets ting

 OSLO SKIKRETS DIPLOM

Skikretsens diplom tildeles for fortjeneste av Oslo skikrets fremme av skiidretten i Oslo, administrativt eller for særdeles god idrettslig innsats internasjonalt.

 Sportslige resultater som automatisk gir Diplom er:

 • VM gull jr individuelt/lag/stafett
 • OL – VM sr lag/stafett medalje (sølv, bronse)

 

Hederstegnet kan kun tildeles en gang. Hederstegnet kan kun tildeles en gang. Diplom for administrativ innsats deles kun ut på Oslo Skikrets ting

Diplom tildeles ikke dersom utøveren allerede har mottatt hederstegn i år eller tidligere.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANDRE  TILDELINGER

 De som har fått hederstegn eller diplom før kan få pokal med lokk, for sine prestasjoner.

 OSLO SKIKRETS ”SEIDEL”

Sportslige resultater som kvalifiserer til ”Seidel” er:

 • VM jr sølv/bronse (individuelt/lag/stafett)
 • VM U-23 – medalje (gull, sølv, bronse)
 • Ungdoms OL – Medalje
 • VM Rulleski – Medalje (individuelt/stafett)
 • Special Olympics – Medalje (individuelt/ stafett)

 Seidel kan tildeles flere ganger, men kun en gang pr år.

Seidel tildeles ikke dersom utøveren får tildelt diplom eller hederstegn samme år.

 OSLO SKIKRETS” GLASS”

Sportslige resultater som kvalifiserer til ”Glass” er

 • NM Gull (individuelt/lag/stafett) senior og junior
 • Gull i Hovedlandsfinale

Glass kan tildeles flere ganger, men kun en gang pr år.

NM-glasset deles ut uavhengig av annen hedring.

 Ordenskollegiet kan i spesielle tilfeller hedre utøvere som har gjort ekstra gode resultater i sesongen, med blant annet å oppgradere glass til pokal med lokk.

 NSFs BESTEMANNSPREMIE (13-16 år)

Det deles ut en bestemannspremie i hver gren hvert år. Hensikten er å” hedre” en gutt eller jente 13 til16 år som har gjort en ”spesiell” innsats. Det er ikke nødvendig vis kun resultater som teller, men hvordan utøveren har utviklet seg det siste året, gjort ekstraordinær innsats på andre områder. Innstilles av kretsens grenkomite etter frist fra kretsstyret Det tildeles krystallvase med NSF emblem.

NSFs Bestemannspremie kan tildeles en utøver flere ganger.

 

NSF Jubileumspokal (17-20 år) – satt opp av kongehuset

 Prisen skal være en inspirasjon for juniorløpere som viser holdningsskapende engasjement og som bidrar og arbeider for skiidrettens verdigrunnlag og visjon «Mange gode glade skiløpere»

 KRITERIER

 • Den skal deles ut i hver krets hvert år, en til hvert kjønn
 • Den skal deles ut til aldersgruppen junior (17-20 år)
 • Den skal deles ut uavhengig av gren
 • En kan få utdelt prisen kun èn gang
 • Det skal være en vandrepokal med inngravering
 • Årstall, navn og klubb inngraveres på pokalen
 • Den skal vare i 10 år, etter det gis den tilbake til skikretsen og ny vandrepokal opprettes.
 • I tillegg til å få vandrepokalen får de en miniatyrpokal til odel og eie
 • Kriterier en skal vektlegge hos kandidater som tildeles hedersbevisningen er:Inkluderende, Humørspreder, Deltagende, Rette verdier, Fair Play, Ambassadør for sporten, Stort frivillig engasjement og uegennyttig innsats for skiidretten, Sportslig resultat (lite vekting)

Fremme forslag og tildelinger:

Forslag på kandidater kan fremmes av styremedlemmer og de gren komiteer i kretsen

Tildelinger vedtas av ordenskollegiet

NIF-EPI03, 03