Hopp til innhold

Korona info til klubber fra Oslo Skikrets

Her finner klubbene informasjon som gjelder klubber i Oslo skikrets

Koronaveileder klubb og krets

Beredskapsgruppen Oslo skikrets ang Korona er:

Espen Utaker(styremedlem): espen.utaker@gmail.com

Mette Sannes(styremedlem): mette@online.no

Tove Andersen(admin ansatt): Tove.Andersen@skiforbundet.no

NB: Alle terminfestede arrangement og arrangement på vegne av Oslo skikrets skal lage en risikovurdering og ha en smittevernplan som lastes opp i Sportsadmin helst 14 dager før arrangementet. Anbefales at arrangør alltid snakker med lokal helsemyndighet på forhånd.

 

NSF sier:

Alle arrangører av organisert idrett (treninger, samlinger, arrangement m.v.) må:
1. Gjør en risikovurdering av aktiviteten som planlegges(FHI)
2. Utarbeide smittevernplan(FHI)

I tillegg:
Arrangører må forholde seg til lokale regler og sørge for nødvendig varsling og tillatelser fra lokale helsemyndigheter.

Oslo Kommune sier

1.1 Hvem og hva forholder vi oss til? Det er ikke alltid like lett å holde oversikt over hvem som bestemmer hva. Følgende er en oppsummering av de viktigste aktørene:

Hvem, hva, hvorfor:

HELSEDIREKTORATET Nasjonal veileder for idrett , Nasjonale bestemmelser – likt for hele landet

SÆRIDRETTER Veileder for særidrett , Konkrete råd og tips om avvikling av aktivitet i den konkrete særidretten

OSLO KOMMUNE OG SMITTEVERNOVERLEGEN I OSLO, Tolkning og bestemmelser for Oslo og kommunale anlegg, Har ansvaret for smittesituasjonen i Oslo kommune

I enkelte tilfeller kan det være et motsetningsforhold mellom kildene nevnt over. Hvis dette er tilfelle er det Oslo kommune og smittevernoverlegens tolkninger som gjøres gjeldende. Derfor kan enkelte også oppleve at reglene i Oslo kommune er noe strengere enn i andre deler av landet.

Det er også viktig å huske at Oslo kommune har myndighet til å innføre strengere restriksjoner enn de nasjonale bestemmelsene og særidrettenes veileder hvis situasjonen tilsier dette. Enkeltanlegg kan bli stengt på kort varsel.

Oslo kommune nettside Korona

Norges idrettsforbund infoside Korona(NIF)

Norges Skiforbund infoside Korona

 

 Koronavettkurs(NIF)

Norges idrettsforbund anbefaler at alle utøvere over 13 år og alle foreldre/foresatte tar dette koronavettkurset(e-læringskurs) dersom man selv skal delta eller har barn som skal delta i trening, kamper og arrangementer i regi av idretten.  Foresatte må legge inn egne barn i sin profil i Min idrett for at utøvere på 13-14 år skal kunne ta kurset. Kurset tar ca 10 minutter å gjennomføre. Ta kurset her

 

Risikovurdering skjema for Oslo Skikrets

Sjekkliste smittevern skjema for Oslo skikrets

Smittevernprotokoll for breddeidretten 

 Gjennomføring av arrangement- Covid-19 forskriften-Lovdata, kap 5, §13

Smittevern alpinanlegg

PP presentasjon Koronaregler for skiidretten NSF (7.10.2020)

Skikretsens generelle beredskapsplan

NIF-EPI02, 02
NTB