Hopp til innhold

Oslo Runden

Kretscup for løpere som er 10 år og yngre

Oslo Runden 2020 - INVITASJON

Informasjon til klubbene:

Det konkurreres i separate klasser i alle renn, 8 år og yngre (årsklassen 2012 og yngre), 9 år (2011) og 10 år (2010).

Premiering til alle deltagere i hvert renn, og en deltakerpremie fra Oslo Skikrets til alle som deltar i 6 renn eller mer i Oslo Runden.

Utdeling av deltakerpremien skjer i årets siste Oslo Runden renn; ”Oslo Alpinfestival” i Trollvannskleiva.

Påbudt med hjelm med «harde ører»

Oslo Skikrets håper at alle løperne kun stiller med ett par ski på konkurransedagene.

Oslo Skikrets anmoder løpere i U8 klassen til å ikke bruke fartsdress

Vi minner om Fluorforbud

_____________________________

Oslo Runden 2019  - INVITASJON

 Oslo runden  Invitasjon 2018  ny versjon 29.01.18

 Oslo runden 2017 6 av 8 renn - Oslo runden

Oslo Runden 2016 Invitasjon 2016

Oslo runden 2015  Oversikt etter 7 renn

Resultater Oslo runden 2014  Oslorunden - ferdig

Resultater Oslo Runden 2013 Oslo Runden - avsluttet cup

NIF-EPI02, 02