Hopp til innhold

Trener 1 Alpint Juvass 2019

NSF inviterer til Trener 1-kurs Alpint på Juvass 24-28. juni 2019, parallelt med breddesamling for U14/U16. Påmeldingsfrist 10. juni.

Kursstart:  Mandag 24. juni kl. 17.00
Kursslutt:  Fredag 28. juni kl. 14.00

Kurset er lagt opp til NSF Breddesamling for U14/U16 i samme periode.

Trener 1 Alpint
... er et kurs som gi en grunnleggende forståelse for alpin skiteknikk og hvordan en som trener skal jobbe læring, spesielt med barn. Det er i hovedsak praktisk rettet undervisningen der det blir gruppearbeid mellom deltakere og mot løpere på breddesamling, diskusjoner, videoanalyse mm. Noe forelesning / barmark på kveldstid etter ski må påberegnes.

Tidsplan for kursdagene vil se slik ut:

 • Kl. 09.00 - 15.00: Ski i Juvass Skisenter
 • Kl. 17.00 - 20.00: Teori/barmark i Lom

Eget program vil komme i forkant

Krav til forkunnskaper
Det stilles ingen krav til forkunnskaper, men foran kurssamlingene er det ønskelig at e-læringsmoduler blir gjennomført, for å gi kursdeltager en grunnleggende innsikt og et diskusjonsgrunnlag.

Kursholder
Morten Solberg, Trenerutvikler NSF

Pris
Kr. 1.500, dekker selve kurset, 
kost og losji kommer i tilegg og ordnes av hver enkelt.

Påmeldte deltakere

Læringsmål - hovedpunkter

SLALÅM og STORSLALÅM;

Svingteknikk

 • Forstå prinsippene i grunnteknikken på lange svinger (GS) og korte svinger (SL) og kunne anvende øvelser og modeller som er egnet for utvikling. 

Introduksjon til fart

 • Tilrettelegge og organisere for tilpasset trening for barn i alderen 10-12 år i momenttrening fart.
 • Gi grunnlag for å kunne utnytte muligheter i små bakker og kunne gi variert utfordring og fartslek for barn i alderen 6-9 år.

Skiprepp

 • Gi kursdeltakeren en grunnleggende introduksjon til utstyr, valg av riktig utstyr og prepping av ski.

FYSISKE FORUTSETNINGER;

Vekst og utvikling

 • Gi kunnskap om barns vekst og utvikling og grunnleggende treningslære. 
 • Skape forståelse for praktiske konsekvenser for tilrettelegging av trening i ulike læringsfaser.

Barmark

 • Gi innsikt i de fysiske krav i alpint og vise ulike treningsmodeller som er egnet for barn i 6-12 årsalderen.
 • Kunne tilrettelegge trening på en måte som skaper stor og hensiktsmessig aktivitet.

METODIKK og LÆRING;

Trenerrollen

 • Kunne skape gode betingelser for et godt læringsmiljø. 
 • Være bevisst på egen trenerrolle og praksis som trener; væremåte og atferd. 
 • Ha forståelse for og kunne bruke grunnleggende pedagogiske prinsipper og undervisningsmetoder

Gode læresituasjoner i alpint

 • Målet er å vise praktisk aktivitet i bakken på alpinski som gir lek og guider barna til selvinstruerende læring.

Idrettsskader

 • Kjenne til de viktigste prinsippene for forebygging og behandling av skader.
 • Kunne gi førstehjelp ved akutte skader gjennom godkjent grunnkurs i førstehjelp.

Barneidrettsbestemmelser

 • Kjenne idrettens verdigrunnlag og kunne følge opp og leve etter verdiene i praksis.

 

Ski for funksjonshemmede

 • Gi treneren grunnleggende kjennskap til, og forståelse for hva som skal til for at også utøvere med nedsatt funksjonsevne skal føle seg velkommen og inkludert i klubbens aktiviteter.

 

NIF-EPI02, 02
NTB scanpix