Hopp til innhold

Påmelding stafett NM junior 2024

De som ønsker å gå på et av stafettlagene til Oppland Skikrets under NM junior, må melde seg på gjennom kretsens påmeldingsløsning.

Alle som ønsker å gå stafett for Oppland Skikrets under NM Junior (Nybygda), vil få gå en etappe! Skikretsen melder på stafettlag med utgangspunkt i antall løpere som ønsker å gå stafett.

Men for å lette arbeidet med  påmelding og laguttak, ønsker vi å vite hvilke løpere vi har til rådighet og hvilken stilart dere har mest lyst til å gå. NB! Dere binder dere IKKE til ønsket stilart.

Oversikt over utøvere som har svart

NB! Påmelding til de individuelle rennene gjøres av hver enkelt, siste frist 4. mars.

Uttakskomiteen 
... består av regionkontaktene og kretsledere

  • Lillehammer: Mattis Sjøli
  • Gjøvik/Toten: Dorthe Seierstad
  • Valdres: Tor Nordaas
  • Hadeland: John Stenberg
  • Gudbrandsdalen: NN

Det føres ingen poenglister, uttaket gjøres primært ut fra prestasjoner i NC og formutvikling i NM.

Mandat gitt av høstmøte: Stille best mulig 1. lag for begge kjønn.

Se også arrangementsiden for NM junior på skikretsens hjemmeside for mer info.

________________________

Spørsmål?
Ta kontakt med Ellie på kretskontoret, oppland@skiforbundet.no eller tlf. 977 71 953

  

NIF-EPI02, 02