Hopp til innhold

Påmelding stafett HL 2024

De som ønsker å gå på et av stafettlagene til Oppland Skikrets på Hovedlandsrennet, må melde seg på gjennom kretsens påmeldingsløsning.

Alle som ønsker å gå stafett for Oppland Skikrets i Hovedlandsrennet på Gålå vil få gå en etappe! Vi melder på stafettlag med utgangspunkt i antall løpere som ønsker å gå stafett.

Men for å lette arbeidet med  påmelding og laguttak, ønsker vi å vite hvilke løpere vi har til rådighet og hvilken stilart dere har mest lyst til å gå. NB! Dere binder dere IKKE til ønsket stilart.

Det er fint om du melder fra via linken under også dersom du IKKE ønsker å gå stafett!

Påmelding stafett
KLIKK HER for å melde på, linken er fortsatt åpen for etternølere.

Oversikt over innmeldte utøvere til stafett pr. 20.02.24

NB!
Påmelding til de individuelle rennene gjøres av hver enkelt via Min Idrett. Påmeldingen åpner 15. januar, siste frist 25. februar!

Uttakskomiteen 
... består av regionkontaktene og kretslederne

  • Gudbrandsdalen: Hans Ulberg
  • Lillehammer: Trond Nilsen
  • Gjøvik/Toten: Elin S. Kjeldsberg
  • Hadeland: Jon Jåvoll Hagen
  • Valdres: Stian Ulberg

UTTAKSRENN
Det er satt opp tre  uttaksrenn  i  hver  stilart, vedtatt på Høstmøte Langrenn 26. oktober.

Klassisk:      
* KM indv. start Svea, 13. januar
* KM sprint Vind, 27. januar
* KK-rennet, 18, februar

Fri teknikk:   
* KM fellestart Vind, 28. januar
* Madshusrennet, 11. februar
* HL distanse, 1. mars

UTTAKSKRITERIER

  • Ett av tre renn i hver stilart skal strykes, men ikke det siste uttaksrennet (HL)
  • Samme poengskala som blir brukt i Mosetertoppen Cup
  • Ingen doble poengsummer
  • Ved lik poengsum mellom to, er det beste plassering i det siste uttaksrennet som teller. 
  • Ved lik vurdering av en løper i 15 og 16 år, blir løper i 16 år prioritert på HL stafett. 


Det er uttaksrennene og tilhørende poengskala som skal danne hovedgrunnlaget for uttak.

Men det kan utøves skjønn ved uttak i følgende situasjoner; Vurdering av 15- vs. 16-åring, stilart, ekstraordinære prestasjoner og evt. sykdom som har ført til at man ikke kan delta på uttaksrenn. Her har regionkontaktene en viktig rolle, de må kjenne sine utøvere og deres prestasjoner godt.

NB!
Det ble vedtatt på høstmøtet at stafettlaguttaket vil bli spikret og lagt ut fredag kveld. Lørdagens sprint er derfor ikke satt opp som kvalikrenn denne gangen. Bakgrunnen for dette er at utøvere/foreldre skal ha mer ro på lørdag, og alle vet i god tid hvilke ski som skal leveres inn til stafetten.


Vi topper 3 lag, resterende lag blir regionlag på stafetten i HL.

Alle som ønsker å gå HL stafett, skal få gå stafett. Dersom vi ikke får det til å gå opp, kan eventuelt noen utøvere måtte gå sammen med løper fra annen krets eller et ikke fulltallig lag.

Se også arrangementsiden for HL 2024 på skikretsens hjemmeside for mer info.

________________________

Spørsmål?
Ta kontakt med Ellie på kretskontoret, oppland@skiforbundet.no eller tlf. 977 71 953

NIF-EPI03, 03