Hopp til innhold

TD- og arrangørkurs langrenn

Skikretsen inviterer til kurs for både nye og erfarne TD'er og arrangører langrenn onsdag 1. november på Birkebeineren Hotel, Lillehammer

Hvor?  

Birkebeineren Hotel, Lillehammer

Når?
Onsdag 1. november
 - kl. 18.00 - 21.30 for nye TD'er og arrangører
 - kl. 19.00 - 21.30 for erfarne TD'er og arrangører

Kursholder
Torbjørn Broks Pettersen

For hvem?
Kurset er beregnet  for både helt nye TD'er som trenger opplæring fra A til Å, men også for mer erfarne TD'er. Og i tillegg er kurset nyttig for dere som arrangerer skirenn, her får dere en god gjennomgang av regelverket.

Det skjer stadig små endringer i regelverket, og en oppdatering før sesong vil alltid være nyttig input! Med oppdatert kunnskap blir jobben som TD og arrangør også mer givende.

TD'er og arrangører fra nabokretser er også velkomne til å delta!

Påmelding

KLIKK HER for å melde på, det er fortsatt mulig for etternølere å melde seg på!

Påmeldte pr. 01.11.23

Pris
Skikretsen dekker selve kurset, deltakerne/klubbene dekker selv kjøring.

Hva er en TD?
TD står for Teknisk Delegert.
Alle langrenn og turrenn i kretsen skal ha en TD, som også leder rennets jury.

Personen oppnevnt fra skikretsen som TD på et kretsrenn, har mange oppgaver. Dette er de viktigste:

  • Påse at reglementet blir fulgt
  • Ivareta sikkerhet
  • Har kontakt med arrangør i forkant av arrangement
  • Skrive rapport etter arrangement

I Oppland er det mange renn! Dette medfører også et stort behov for TD'er. Langrennskomiteen har derfor lagt inn som kriterie for å arrangere kretsrenn, at arrangørklubben kan stille samme antall TD'er til rådighet som TD'er å andre renn i skikretsen.

Fordelingen av TDer gjøres av skikretsen, men man kan komme med ønsker.

Spørsmål?
Ta kontakt med kretskontoret ved Ellie Lein, ellie.lein@skiforbundet.no, tlf. 977 71 953

   

NIF-EPI03, 03