Hopp til innhold

Utlysning aktivitetsmidler langrenn

Skikretsens langrennskomité oppfordrer klubbene til å søke på aktivitetsmidler til bruk høsten 2022. Sjekk kriterier og frister her!

Langrennskomiteen har satt av en pott på kr. 50.000 som skikretsens klubber kan søke på. 

Kriterier

  • Målgruppe: Tiltak rettet primært mot aldersgruppen 13-16 år
  • Primærmålet er tiltak med mål om å redusere frafall
  • Aktiviteten skal omfatte tiltak som tilbyr variert bevegelseserfaring gjennom allsidig aktivitet, på barmark.
  • Tiltakene må gjennomføres innen 1. november 2022
  • Nyskapende tiltak vil bli prioritert
  • Søknadssum inntil kr. 10.000

Klubber som får innvilget sin søknad, må sende inn rapport og bilder fra gjennomført tiltak.

Søknad sendes til
... oppland@skiforbundet.no innen tirsdag 24.  mai 2022.

NIF-EPI01, 01
Kjell G. Karlsen/NM alpint