Hopp til innhold

Vårmøte Hopp/Kombinert

Hopp-/kombinertkomiteen i Oppland Skikrets inviterer til Vårmøte tirsdag 1. juni.

Hvor?
Idrettens Hus, Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer

Med bakgrunn i dagens smittesituasjon, velger vi å kjøre møtet digitalt via Teams.

Når?
Tirsdag 1. juni kl. 19.00

For hvem?
Alle som er glad i hopp- og kombinertsporten i Oppland - tillitsvalgte, trenere, foreldre m.fl.

Påmelding
Korona krever påmelding, KLIKK HER

Agenda

  • Velkommen
  • Kort runde om aktiviteten i de ulike klubbene
  • Informasjon fra Team Oppland Hopp/Kombinert ved Kai Tangen Lunheim
  • Sak ang. treningsgrupper for de yngste
  • Økonomi/budsjett 2021
  • Planer for høsten 2021
  • Eventuelt

Innmelding av saker
Saker som ønskes tatt opp på Vårmøtet meldes inn til oppland@skiforbundet.no senest 2 uker før, tirsdag 18. mai.

Skihilsen fra 
Oppland Skikrets
v/ hopp-/kombinertkomiteen

  

NIF-EPI02, 02
NTB