Hopp til innhold

ABC om basisanlegg, skileik og langrennscross

Vil du lære mer om hvordan man lager gode basisanlegg med muligheter for skileik og langrennscross i ditt lokale skianlegg? Da er dette noe for deg!

Denne vinteren blir anderledes. Allerede nå ser vi at det blir færre kretsrenn, og dermed blir det enda viktigere for klubbene å legge til rette for god og variert skiaktivitet i sine anlegg.

Oppland Skikrets inviterer derfor til webinar med påfølgende praksisdag om hvordan dere kan lage gode basisanlegg med muligheter for skileik og langrennscross i eget skianlegg. Webinaret følges opp med en befaring/praksisdag i et anlegg i hver av skikretsens regioner.

Mål
Å lage basis-, skileik- og langrennscrossanlegg i eget skianlegg vinteren 2021.

Målgruppe
Løypekjørere, anleggsansvarlige, trenere og andre ressurspersoner i klubben.

Når?
Dere kan velge mellom følgende datoer for webinar via Teams:

KLIKK HER for å melde på.

Webinarene kjøres kl. 19.00 - 21.00.
Link til møtet sendes ut samme dag som webinaret

Befaring i anlegg
.... vil gjøres innen 1-2 uker etter webinaret, for å være behjelpelig med å lage et basisanlegg med skileik- og langrennscrosstraseer. Eksakt tidspunkt avklares ifbm. webinaret.

Kursholder
Anleggsrådgiver, trener, kurspedagog og inspiratør Marianne Myklebust, myklebust.marianne@online.no, mobil 908 32 223.

Løypekjører - miniserie om langrennscross (ski-tv.no)

Agenda webinar

 1. Presentasjon – ressurspersoner fra klubben og NSF
  1. Løypekjører, anleggsansvarlige, trenere andre ressurspersoner i klubben
  2. Ressursgruppe med «drive og entusiasme»
 2. Hva er skileik- langrennscross og basisanlegg?
 3. Utvikle en arbeidstegning og løypeskisse
  1. Lage en skisse over muligheter i eget anlegg
  2. Definer område og traseer, helst løyper som kjøres resten av sesongen
  3. Hvilke langrennscross-elementer bør velges, hva passer hvor i terrenget?
  4. Snø- hva kan lages av det vi har av snø i dag.
 4. Gjennomføring (løypemaskinen og løypekjører)
  1. Hvordan bygge en langrensscrossløype og et skileik-basisanlegg med løypemaskinen?
  2. Se denne filmen: Tips til bygging av basisanlegg - Skiforbundet (ski-tv.no)
  3. Beskriv ønsket elementer til anlegg
  4. Definer område og traseer, helst løyper som kjøres resten av sesongen
 5. BEFARING etter webinaret
 6. Etterarbeid - dialog og forbedring   
  1. Dialog med trenere og utøvere om hvordan elementene fungerer
  2. Bruk erfaringene til å utvikle langrenscross-trase videre
  3. Mer snø, flere muligheter
 7. Bestem en dato for en konkurranse
  1. Velg konkurranse form (distanse, sprint, heat, super-sprint, stafett osv.)


Spørsmål?

Ta kontakt med skiutvikler Silje Knox, silje.knox@skiforbundet.no, mobil 456 94 119, eller Marianne Myklebust, myklebust.marianne@online.no, mobil 908 32 223.

 
NIF-EPI02, 02
NTB