Hopp til innhold

Søk om lokale midler langrenn

NSF Langrenn har kr. 400.000 som skal brukes til tiltak lokalt, dvs. i klubber og nærmiljøer. Søknadsfrist 1. desember!

Bakgrunn
NSF Langrenn har fått tilskudd på kr. 400 000 i post-3 midler for 2021. Alle klubbmiljøer som har gode tiltak som møter kriteriene under, kan søke.

 • Det kan søkes på støtte opp til kr. 50 000.
 • Søknadsfrist 1. desember 2021
 • Prosjektet må gjennomføres og rapporteres innen 1. mars 2022.
 • Regnskap for bruk av tildelte midler må vedlegges.


Det kan søkes på tiltak som bidrar til:

 • Styrke idrettsaktiviteten og kompetansen i idrettslagene
 • Bidra til økt rekruttering
 • Legge til rette for at flere blir værende lenger
 • Økt inkludering av underrepresenterte grupper
 • Paraidrett 

Søknadsprosess:

 • Søknad sendes inn via vedlagte forms-skjema.
 • Hver krets vil rangere “sine” søkere
 • NSF Langrenn vil foreta tildelinger
 • Fordeling av midlene vil avhenge av søknadenes innhold og omfang. 

Langrennskomite i krets er ansvarlig for oppfølging av prosjektene i respektive kretser. Prosjekter som ikke har blitt gjennomført eller iverksatt før 1. mars 2022, vil bli bedt om å tilbakebetale støtte.

Søknadsfrist 1. desember 2021.

LINK SØKNADSSKJEMA     

Vi ønsker søknader på tiltak innenfor følgende områder:

 • Redusere frafall av ungdom
 • Redusere økonomiske hindringer for deltagelse
 • Bedre kjønnsbalanse blant medlemmer og aktive
 • Tiltak som øker kompetansen i idrettslaget gjennom klubbutvikling eller andre skoleringstiltak
 • Tiltak innenfor skolen som bidrar til økt deltakelse i den lokale idretten
 • Oppdatering av utdanning
 • Samarbeid og spesielle prosjekter som utvikler og understøtter formålet med ordningen.
 • Evt. bruk til stillinger må være rettet mot idrettslaget

 

Særlig nevnt i 2021:

 • Verdigrunnlag og verdiarbeid
 • Helhetlige utdanningstiltak

___________________________

 

Eksempler på tiltak:

 • Trenerutvikling i klubb
 • Foreldrekurs
 • Klubbkvelder
 • Aktivitet med skoler
 • Rulleskikurs
 • Verdiarbeid i klubb/ krets - f.eks. Sunn idrett*
 • Rekrutteringstiltak

*Spis smart foredrag fra Sunn idrett - kan gjennomføres fysisk eller over nett. Målgruppe: Utøvere og foreldre

Forstyrret spiseadferd - Spiseforstyrrelse Her finnes også e-kurs tilgjengelig. Målgruppe: Foreldre og trenere NIF-EPI03, 03