Hopp til innhold

Ny dato for Svearennet

Svearennet, som skulle vært arrangert 9. januar, ble først utsatt til 7. februar. Med dagens føringer og Lunner som en av randkommunene i ring 2, innser vi at rennet dessverre må avlyses.

I første omgang har vi flyttet ØTS-rennet, som skulle ha vært arrangert 23. januar, til 7. februar. Dette rennet inngår da fortsatt i årets Totenbank Cup.

Men det forutsetter at det åpnes opp igjen for skirenn på tvers av kommuner.

 

______________________________

Lunner kommune har  hatt en lokal forskrift som har forbudt idrettsarrangement siden 10. desember, med virkning fram til 7. januar. Det skal gjøres en ny vurdering av denne i disse dager, men kommuneoverlegen har i dialog med arrangøren Svea Skilag anbefalt dem å gjøre en grundig vurdering mht. gjennomføring av arrangementet med bakgrunn i dagens smittesituasjon. Han understreker også viktigheten av å holde avstand gjennom hele arrangementet, spesielt med bakgrunn i gjeldende nasjonale råd og ekstra skjerpede krav de neste to ukene.

Liten skistadion
Svea Skistadion er en relativt liten skistadion, med til dels smale traseer og en del bratte bakker, der det lett kan hope seg opp med utøvere. Det anses derfor som krevende å opprettholde kravet til avstand under arrangementet, dette er hovedgrunnen til at rennet utsettes.

Mange tilreisende
Det er p.t. ikke mye smitte i Lunner, men et skikrenn vil medføre at det kommer mange deltakere fra kommuner og regioner med mer smitte. Det er fortsatt stor usikkerhet mht. smitte etter jul og nyttår, dette vet vi forhåpentligvis mer om om en ukes tid.

Utsettes
Med dette som bakteppet, har arrangøren i samråd med kommuneoverlege og skikretsen kommet fram til Svearennet utsettes, ikke avlyses. Vi vil komme tilbake med ny dato så snart det er klart. 

Dagens påmeldinger vil IKKE videreføres, så dere må da legge inn en ny påmelding.

 

Alle renn i skikretsen avlyst eller utsatt helgen 9-10. januar
Også Åsvangrennet og Gålårennet (langrenn), hopp- og kombinertrennet i Jordalen og julerennet i Hafjell (alpint)  er hhv. avlyst og utsatt.

Norgescup langrenn på Lygna går som planlagt, men dette går under kategorien toppidrett, og da gjelder egne regler for arrangement.

Vi skjønner at mange er bekymret for rekrutteringen når man ikke får delta på skirenn. Vi oppfordrer derfor alle klubber om å fortsette det gode arbeidet med morsomme treninger og klubbrenn. Så krysser vi fingre for at disse ukene i januar fører til lavere smittetrend og mer aktivitet.

 

 
What do you want to do ?
New mail

 

 
What do you want to do ?
New mail
NIF-EPI01, 01
NTB