Hopp til innhold

Status nasjonale renn

Pga, korona blir det endringer for både kombileker, hopptreff finale og Solan Gundersen.

Inntil videre kan det dessverre ikke arrangeres nasjonale renn for aldersbestemte klasser i hopp og kombinert. Vi håper smittesituasjonen skal endre seg til det bedre, og at det blir mulig å gjennomføre de rennene som står på terminlisten. 

For hopp og kombinert gjelder dette disse rennene:

Arrangement Dato Endring
Kombilekene (11-16 år), Tolga 29-31. januar Flyttet til 6-7. mars
Hopptreff finale (13-16 år), Namsos 6-7. februar Flyttet til 13-14. mars
Solan Gundersen (12-14 år), Alvdal 19-21. februar Flyttes til annen arena
Hovedlandsrennet (15-16 år), Linderudkollen 26-28. februar Går p.t. som planlagt

Det jobbes aktivt for å finne løsninger på alle disse rennene. Alle arrangører er bekreftet bortsett fra SGV, det er smittesituasjonen og tillatelser det står på for å få gjennomført disse som planlagt, eller om de må utsettes eller avlyses.

Solan Gundesen Vinterleker
Det krevende for arrangøren på Alvdal. Med de fasilitetene som er der og rammene med tanke på smittevernstiltak, klarer de dessverre ikke å få det til i år. Alvdal IL ønsker fortsatt SGV også i årene framover, og kommer sterkt tilbake.

For SGV 2021 jobbes det med alternative arrangører for nasjonalt renn på samme dato som opprinnelig oppsatt, med reservedatoer senere i sesongen. Det er gode reservearenaer, og de vi er i dialog med er organisatorisk og rennteknisk veldig positiv til å få til dette. Men man er også der avhengig av godkjenning av smittevernstiltak for arrangementet, så det jobbes med avklaringer inn mot lokale smittevernsmyndigheter.

Om det fra sentralt hold fortsatt ikke vil være tillatt med nasjonale renn, har vi også startet å se på alternative arrangementsformer samme helg. Da med tanke på et regionalt opplegg med parallelle renn i flere anlegg, slik at aktivitet og renntilbud opprettholdes for denne aldersgruppen. Her trengs mer planlegging, og det trengs da også flere arrangører rundt i landet. Det blir mindre arrangementer med kortere reisevei for deltagerne, og i størst mulig grad uten overnatting.

Reodor Felgen foretar med sin tekniske innsikt kontroll av utstyret til Solan Gundersen under lekene i 2020. 

NIF-EPI03, 03
NTB