Hopp til innhold

Vårmøte 2020 Hopp/Kombinert

H/K-komiteen inviterte til digitalt vårmøte mandag 15. juni kl. 19.00. Referat fra møtet er nå lagt ut.

På bakgrunn av den pågående korona-situasjonen, må vi tenke nytt. Men vi ser et behov for å tenke framover og se på mulige løsninger for aktivitet etter sommeren. 

Skikretsen inviterte derfor til digitalt møte i 'Teams', mandag 15. juni kl. 19.00.

For hvem?
Alle som har et hjerte for hopp- og kombinertsporten i Oppland, både tillitsvalgte, trenere og foresatte m.fl.

MØTEREFERAT

Møteagenda

  • Velkommen
  • Kort runde om aktiviteten i de ulike klubbene
  • Situasjonen i Raufoss Hopp ved Ole Anders Hoff
  • Referat fra vårmøtet i kombinert ved Linda Svendsrud, nestleder i kombinertkomiteen
  • Informasjon fra Team Oppland Hopp / Kombinert ved Kai Tangen Lunheim
  • Informasjon fra NTG / Lillehammer Hopp / LNC ved Tore Sneli, Stig Morten Fredheim og Gudmund Storlien
  • Planer for høsten
  • Eventuelt

Praktisk gjennomføring av møtet
Møtet vil  naturlig nok være mye enveiskommunikasjon, men med mulighet for å stille spørsmål i chatten.

Vi oppfordrer også til å sende inn spørsmål på forhånd, til oppland@skiforbundet.no innen fredag 12. juni.

 


Vi håper mange ønsker å delta på møtet!

Skihilsen fra 
Oppland Skikrets
v/ hopp- og kombinertkomiteen 

nif-epi04, 04
NTB scanpix