Hopp til innhold

Trener 1 Alpint Oppland 2019

Oppland Skikrets inviterer til Trener 1-kurs alpint høsten 2019. Neste kurshelg er 14-15. desember på Skei (snømoduler)

Når og hvor?

 • Snømoduler: Ifbm. breddesamlingen på Skei 14-15. desember 2019
 • Barmarksmoduler: Mer info kommer

I tillegg kommer e-læringsmoduler, som tas mellom de to samlingene (se mer info lenger ned på dennne siden)

Kursholder
... for snødelen er Jo Mork, tlf. 990 14 838, jomork79@gmail.com

Pris
Kr. 750 pr. kurshelg, dekker selve kurset.
Heiskort, samt kost og losji kommer i tilegg og ordnes av hver enkelt, se lenger ned.
Kursavgiften faktureres klubbvis etter hver kurshelg.

Påmelding
Det er fortsatt mulig å melde seg på, send en e-post til oppland@skiforbundet.no

Påmeldte deltakere Skei pr. 10.12.19

Oppmøte
Lørdag kl. 09.00: Oppmøte i bunn av heis, på flata mellom heis og billettluke. Liten samling og plan for dagen.

Ta med

 • Skiutstyr, alpint.
 • Hjelm
 • Godt humør.
 • Matpakke, lunsj blir i varmestue.

E-læring
I Trener 1-kurset inngår 5 e-læringsmoduler;

 • Trenerrollen 1
 • Barneidrettens verdigrunnlag
 • Idrett uten skader
 • Paraidrett
 • Aldersrelatert trening 1

Link til e-læring: https://kurs.idrett.no. Logg dere deretter inn på minidrett.no (oppe i høyre hjørne), klikk dere inn på Trenerløypa og gjennomfør kursene som ligger under denne fanen.

Det anbefales at dere som tok barmarksmodulene i høst, tar disse FØR kurshelgen på Skei. Dere kan velge å sende kursbevisene pr. mail til  oppland@skiforbundet.no, eller lagre på egen smarttelefon/nettbrett og vise kurslærer på kurs.

De som starter Trener 1 med snømodulene, får informasjon om e-læring og avsluttende «eksamen» på kurset og trenger ikke å ta dette før dere skal ta snømodulene.

Overnatting
... må ordnes av hver enkelt deltaker selv.
Kurset arrangeres parallelt med skikretsens breddesamling på Skei. Det er mulig å melde seg på overrnatting sammen med kretsen ifbm. samlingen, siste frist 10. november!

_____________________

Trener 1 Alpint
... er et kurs som gi en grunnleggende forståelse for alpin skiteknikk og hvordan en som trener skal jobbe læring, spesielt med barn. Det er i hovedsak praktisk rettet undervisningen der det blir gruppearbeid mellom deltakere og mot løpere på breddesamling, diskusjoner, videoanalyse mm. Noe forelesning / barmark på kveldstid etter ski må påberegnes.

Målgruppe 
Alle trenere, foreldre, ungdommer, ledere, aktive/tidligere aktive som ønsker å få grunnleggende kunnskap om å være trener. Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper. 

Læringsmål - hovedpunkter

SLALÅM og STORSLALÅM;

Svingteknikk

 • Forstå prinsippene i grunnteknikken på lange svinger (GS) og korte svinger (SL) og kunne anvende øvelser og modeller som er egnet for utvikling. 

Introduksjon til fart

 • Tilrettelegge og organisere for tilpasset trening for barn i alderen 10-12 år i momenttrening fart.
 • Gi grunnlag for å kunne utnytte muligheter i små bakker og kunne gi variert utfordring og fartslek for barn i alderen 6-9 år.

Skiprepp

 • Gi kursdeltakeren en grunnleggende introduksjon til utstyr, valg av riktig utstyr og prepping av ski.

FYSISKE FORUTSETNINGER;

Vekst og utvikling

 • Gi kunnskap om barns vekst og utvikling og grunnleggende treningslære. 
 • Skape forståelse for praktiske konsekvenser for tilrettelegging av trening i ulike læringsfaser.

Barmark

 • Gi innsikt i de fysiske krav i alpint og vise ulike treningsmodeller som er egnet for barn i 6-12 årsalderen.
 • Kunne tilrettelegge trening på en måte som skaper stor og hensiktsmessig aktivitet.

METODIKK og LÆRING;

Trenerrollen

 • Kunne skape gode betingelser for et godt læringsmiljø. 
 • Være bevisst på egen trenerrolle og praksis som trener; væremåte og atferd. 
 • Ha forståelse for og kunne bruke grunnleggende pedagogiske prinsipper og undervisningsmetoder

Gode læresituasjoner i alpint

 • Målet er å vise praktisk aktivitet i bakken på alpinski som gir lek og guider barna til selvinstruerende læring.

Idrettsskader

 • Kjenne til de viktigste prinsippene for forebygging og behandling av skader.
 • Kunne gi førstehjelp ved akutte skader gjennom godkjent grunnkurs i førstehjelp.

Barneidrettsbestemmelser

 • Kjenne idrettens verdigrunnlag og kunne følge opp og leve etter verdiene i praksis.

Ski for funksjonshemmede

 • Gi treneren grunnleggende kjennskap til, og forståelse for hva som skal til for at også utøvere med nedsatt funksjonsevne skal føle seg velkommen og inkludert i klubbens aktiviteter.

 

nif-epi04, 04
NTB