Hopp til innhold

Trener 2 fart i Hafjell

Norges Skiforbund og Oppland Skikrets ønsker velkommen til Trener 2 alpint Fart i Hafjell 1-3. februar 2018.

Når:    Torsdag 1. – lørdag 3. februar 2018
Hvor:  Hafjell
Pris:     Gratis

Instruktør:    Einar Witteveen

Påmelding
... gjøres via Min Idrett.

For hvem
Trenere som skal gjennomføre og utvikle løpere i fartsdisiplinene for primært ungdom i aldersgruppen 13-16 år.
Du må ha bestått Trener 1 Alpint inkl. 45 timer praksis.

Om kurset
Trener 2 kurset i Alpint er et omfattende kurs, med bla «fart» som et hovedtema. Denne kursdelen er best å gjennomføre i reelle situasjoner. NSF arranger breddesamling i Fart på Hafjell for U14 og U16. Med kurset ønsker vi å knytte kompetanse og aktivitet sammen. Vi ser på dette som den beste investeringen for utvikling av alpinsporten.

Fart krever mer, både tid i forkant på tilrettelegging og kunnskap rundt dette enn SL/GS. Derfor starter kurset dagen i forveien av aktivitet med ungdom. Selve grovjobben er gjort av NSF, mens kurset er med de avsluttende vurderinger og arbeid i bakken.

For å fullføre hele kurset er det mulig å Trener 2 kurs på Juvass 7.-11. august 2018 i forbindelse med NSF Breddesamling.  

Program

TORSDAG 1.FEBRUAR

Kl. 14-16 Kjusbakken
2 t Praktisk tilrettelegging på kurset

Kl. 18-20 Laglederrom Skisenter
Kl. 20       Møte Breddesamling fart

 

 

 • Sikkerhet
 • Reglement
 • Variasjonsmuligheter – læringsmål
 • Klargjøring, organisering aktivitet

FREDAG 2. FEBRUAR

Kl. 07-16 Kjus / Nasjonalen Gjennomføring breddesamling 

Kl. 16 Møte Breddesamling fart

Kl 19-21 Skisenter. Grunnteknikk. Video / teori

 

 

 • «Trygg trafikk»
 • Trenerrollen
 • Hockey, hopp / terreng, linje

LØRDAG 3. FEBRUAR

Kl. 07-16 Kjus / Nasjonalen  Gjennomføre breddesamling

Kursslutt kl  16.

 • Moment trening hopp / kuler coaching
 • Oppsummering; læringspunkter

Innhold

Kursdeltaker skal få kunnskap i å gjennomføre fartstrening og utvikle løpere i aldersgruppen 13-16 år.

Læringsmål 1:
Kursdeltaker skal bli trygg på å gjennomføre fartstrening gjennom:

 • Gi kunnskap i å tilrettelegge og sikre en arena. Samt organisere for «trygg trafikk»
 • Gi trygghet og kunnskap i å tilrettelegge for progresjon i hopp.

Læringsmål 2:
Gi deltakere kunnskap i at prinsippene i grunnteknikken for sving er lik i alle grener

Læringsmål 3:
Motivere og se verdien av å dele opp trening i sekvenser for utvikling og læring for yngre.

Hovedpunkter

 • Bli kjent med regelverk for fart, og gjennomføre trening i tråd med denne
 • Gjøre analyse og ta valg rundt det å bygge terreng, hopp – muligheter
 • Bevissthet rundt sikkerhet gjennom løypestikking, netting, preparering av snø.
 • Lage en plan og fordele oppgaver til trenere og informere alle løpere og foreldre
 • Progresjon i treningen. Fra inspeksjon, momenter til full løype
 • Legg opp til hoppsekvens med mulighet for mange hopp
 • Se sammenhengen mellom bevegelsen i å dempe kuler og på hopp.
 • Trenerrollen (formidling, igangsetting/organisering, hensikt)
 • Se sammenhengen i grunnteknikk og verdien av fart opp mot SL/GS
 • Lage en plan som bruker muligheten gjennom et årshjul og sekvenstrening i småbakker
 • Nasjonalt rennreglement SG og utfor

Gjennomføring

 • Teori knyttes i størst mulig grad til praksis
 • Det skal gjennomføres praksis med aktive utøvere
 • Det er viktig å formidle bølgetrening som en forøvelse for hoppdemping

 

NIF-EPI01, 01
Snorre Veggan