Hopp til innhold

Kretssamlinger

Planlagte samlinger i regi av Oppland Skikrets 2017

         
2017        
Mai Xtrem Spræk 2015 (7-9. kl, født 2002-4) Gausdal Arena Kretssamling på tvers av grener

Primo september 15-16 år Sjusjøen Interkretssamling(sammen med Hedmark Skikrets)  
27-28. oktober Samling ifm. Den store idrettshelgen (11-15 år) Lillehammer    
Uke 40 Åpen juniorsamling Sjusjøen    
Ultimo november Snøsamling 15-16 år Sjusjøen