Hopp til innhold

Antidoping Norge

Antidoping

Antidopingarbeidet i skiidretten er en viktig sak og et hovedfokusområde for både Skiforbundet og Skikretsene.

Hva gjør idrettslaget for å skape sunne verdier blant barn og unge? Hvordan viser klubben sin holdning til doping? Og hva gjør dere hvis dere rammes av en dopingsak?

Spørsmålene er dagsaktuelle!

Norges Skiforbund er sertifisert som Rent Særforbund.
Oppland Skikrets er sertifisert som Ren Særkrets.

I skiidrettens handlingsplan for antidopingarbeid, er tiltakene delt opp i tre nivåer:

Nivå 1

Rent Idrettslag

 • Jobbe for at klubbene i kretsene sertifiseres som Rent Idrettslag.
  Ekstra oppfølging av følgende:
  • Klubber som avgir løpere til landslag (følges opp av NSF)
  • Klubber med egne arrangøravtaler med NSF (følges opp av NSF)
  • Klubber som arrangører KM og kretscuprenn (følges opp av krets)

Dopingfrie arrangementer
Skikretsen skal jobbe for at alle arrangører legger til rette for dopingkontroller, og at arrangørene gjennom å være Rent Idrettslag bidrar til det grunnleggende holdningsskapende arbeidet for en ren skiidrett.

Nivå 2

Ren særkrets
Skikretsenes styrer bør gjennomføre Rent Idrettslag. Oppland Skikrets gjennomførte denne i 2017. 

Ren Utøver
Skal gjennomføres av

 • Alle utøvere på regionlag (regionlag følges opp av NSF)
 • Alle elever ved offisielle skigymnas  (følges opp av NSF)

Bør gjennomføres av

 • Alle tillitsvalgte i skikretsen (følges opp av krets)
 • Alle utøvere på kretslag (følges opp av krets)

Foredrag
Skikretsen skal i samarbeid med Antidoping Norge avholde minimum et informasjonsforedrag på enten høst-/vårmøter, samlinger eller andre arrangement.

Informasjon på hjemmeside
Informasjon om skikretsens antidopingarbeid ligger lett tilgjengelig på skikretsens hjemmeside

Status RENT IDRETTSLAG Oppland 

Klubber som er sertifisert i gammel modul (før 2019):

 • Lillehammer Skiklub (2017)
 • Vestre Slidre IL (2017)
 • Øyer-Tretten IF (2017)
 • Vind IL (2017)
 • Brandbu IF (2018)
 • Svea Skilag (2018)

Klubber som har sertifisert seg etter gammel ordning, er å betrakte som sertifiserte frem til sertifiseringsperioden utløper. Etter gammel ordning er sertifiseringsperioden 3 år, og det vil da si tre år fra registreringsdato.

Klubber som har blitt sertifisert på gamle modulen, vil ikke bli om varslet at sertifisering har gått ut.

Klubber som er sertifisert i ny modul (etter mars 2019):

 • Vågå IL 
 • Søre Ål IL
 • Øystre Slidre IL
 • Follebu Skiklubb
 • Kvam IL

Den nye modulenhar varsel som vil minne klubbene på at de må resertifisere seg.

Skikretsen oppfordrer alle klubber til å sette antidoping på agendaen og gjennomføre sertifisering som Rent Idrettslag!

Ved å gjøre dette vil de få tilsendt en startpakke med informasjonsmateriell, plakater og profileringsartikler. I tillegg vil de få tilgang til en rekke ressurser som ligger elektronisk tilgjengelig for Rene Idrettslag.

REN UTØVER RENT IDRETTSLAG ANTIDOPING NORGE

 

NIF-EPI02, 02