Hopp til innhold

Antidoping Norge

Antidoping

Antidopingarbeidet i skiidretten er en viktig sak og et hovedfokusområde for både Skiforbundet og Skikretsene.

Informasjonsbrev Klubb 2017  

Hva gjør idrettslaget for å skape sunne verdier blant barn og unge? Hvordan viser klubben sin holdning til doping? Og hva gjør dere hvis dere rammes av en dopingsak?

Spørsmålene er dagsaktuelle!

Antidoping Norge opplever også en økende bekymring fra mange kanter - politi, helsepersonell, barnevern og foreldre. Problemet observeres spesielt blant unge menn, men også blant unge jenter og voksne fra alle samfunnslag. Så godt som alle er en del av et uorganisert treningsmiljø. Målet for mange er en finere og mer atletisk kropp. 
Det er også liten tvil om at dette er et forsømt område der det finnes liten kunnskap blant mange av de yrkesgrupper som møter risikoutsatt ungdom.

Oppland Skikrets plikter å sette Antidopingarbeidet på dagsorden etter skitinget på Loen i 2014. Nå minner vi igjen klubbene om at de tar en runde i sin klubb! Hva gjør dere for å være en ren klubb?

Gjennom vårt forebyggende arbeid ønsker vi at idrettsutøvere skal tenke gjennom sine valg og verdier.

Utøvere skal vite hvorfor doping er forbudt, hva det gjør med kroppen og hvilke konsekvenser det har å bli tatt. De skal også være klar over at det er en reell mulighet for at de blir testet, og at vi avslører doping.

Det har i mange år vært drevet et godt holdningsskapende antidopingarbeid i norsk idrett.

Oppland Skikrets setter dette arbeidet på dagsorden og vil at flest mulig, helst alle, utøvere, trener, støtteapparat og foreldre tar seg tid til å gjennomføre e-læringsmodulene om antidoping.

REN UTØVER, www.renutover.no
Skikretsen oppfordrer alle utøvere, trenere og støtteapparat om å gjennomføre Antidoping Norge sitt e-læringsprogram Ren Utøver.

RENT IDRETTSLAG, www.rentidrettslag.no
Opplegget for Rent Idrettslag er under revisjon, ny utgave forventes lansert i januar 2018.

Antidoping Norge   Avtale mellom Antidoping Norge og NSF

  

NIF-EPI03, 03
NTB