Hopp til innhold

Asgeir Cup

20 år med Asgeir Cup - en stor takk til Asgeir Linberg og Stein B. Olsen!

Vinteren 1995/96 fikk Asgeir Linberg og Stein B. Olsen ideen om å sette i gang et rekrutteringsopplegg gjennom å stimulere klubbene til arrangement av renn for løpere som ikke er så aktive. Hele ideen er bygd opp rundt målet om å få flere aktive alpinister i kretsen. Det er også et mål å motivere klubber som ikke arrangerer klubbrenn til å gjøre dette. Det skal være et opplegg med sosial profil og nedtoning av konkurranseaspektet, men med vinkling mot konkurranse. Arrangementet skal søke å skape kontakt på tvers av klubbene i kretsen og øke kompetansen til løpere, foreldre og eventuelt trenere.

Rekruttere aktive
Rennet skal være lagt opp som en sosial sammenkomst der løperne får mulighet til å prøve seg i en konkurranselignende situasjon. Mange har barrierer i forhold til det å konkurrere, og Asgeir Cup skal søke å lette presset i forhold til konkurransesituasjonen, samtidig som de får mulighet til å føle spenningen i forbindelse med å ha startnummer på brystet. Her skal det også være mulig å ha med seg foresatte eller andre støttepersoner inn i konkurransen. Løypene som settes skal være enkle og tilpasset løpere med liten eller ingen erfaring fra løypekjøring.

Motivere klubber
Rennet legges opp som en finale i slutten av sesongen der deltagerne har kvalifisert seg gjennom et klubbrenn. Dette skal dermed motivere klubbene til å arrangere et kvalifiseringsrenn, der alle som deltar blir kvalifisert. Det blir ingen forutsetning å ha deltatt i kvalifiseringsrenn, men dette går ut som en oppfordring til å arrangere renn og alle som melder seg på finalen, får være med. Det er ønskelig at klubbene tar del i arrangementet og er med på å bestemme profilen ut over de grunnleggende forutsetninger som er satt opp i denne instruksen.

Sosial profil
Asgeir Cup-finalen vil bli lagt opp etter en sosial profil. Et avslutningsrenn, med pølsegrilling og premier til alle. Vi har hittil forsøkt å skaffe funksjonelle premier som er anvendelige innenfor idretten, samt en liten minnepremie (medalje el.) fra den årlige finalen. Vi oppfordrer familiene til overnatting og felles middag for at løpere og foreldre skal kunne lære hverandre bedre å kjenne.

Stipend
Målsetningen er å motivere til aktiv skiidrett og belyser dette gjennom et stipend som deles ut i 14-15 års klassen. Størrelsen på stipendet blir satt i forhold til økonomien til arrangementet. Tidligere har det blitt delt ut to stipend pålydende 4000,- kroner . Fortrinnsvis ett i gutteklassen og ett i jenteklassen, så fremt det er løpere som oppfyller kravene. Kravene er at vedkommende har hatt positiv sportslig fremgang i løpet av siste sesong og at han/hun er en positiv miljøfaktor for klubben.

Arrangement
Selve rennet er lagt opp med en lett storslalåm med kun en omgang lørdag før palmesøndag.  Alle utøvere får startnummer og kjører på tid og alle får pølse og brus ved innlevering av startnummer.

Formålet med arrangementet er enkelt og greit at konseptet skal appellere til barn og voksnes skiglede og bryte barrierer i forhold til konkurransesituasjonen.

Les mer og se masse bilder på hjemmesidene til Asgeir Cup.
Hjemmeside Asgeir Cup

 

nif-epi04, 04
NTB scanpix