Hopp til innhold

Skikretsting 2023

Nordland Skikrets inviterer til skikretsting på Quality Hotel Ramsalt i Bodø lørdag 13. mai 2023. Samme dag i forkant av skikretstinget arrangerer vi seminar med tema Rekruttering.

 TINGDOKUMENTER

Innkalling
Skikretsstyret kaller med dette inn til Skikretsting, jf. Lov for Nordland Skikrets, § 13.

INNKALLING SKIKRETSTINGET 2023 

Sted:  Quality Hotel Ramsalt, Bodø

Tid:     Lørdag 13. mai 2023

Rammeprogram
kl. 10.00-14.00 Rekrutteringsseminar (Mer informasjon kommer)
kl. 15.00-18.00 Skikretsting
kl. 20.00 Tingmiddag og prisutdelinger

Innkalling og påmeldingsinfo er sendt ut til klubbene pr e-post. 

Representasjon
På skikretstinget møter med stemmerett, ihht. Lov for Nordland skikrets, § 9:

1. Skikretsens styre.

2. Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:
For medlemstall til og med 50 – 1 representant
For medlemstall fra 51 til og med 100 – 2 representanter
For medlemstall over 101 – 3 representanter

Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet.
Alle representanter må være påført på eget fullmaktsskjema.

Det er mulig å stille med observatører i tillegg til ordinære representanter.

NB! Kjønnsfordeling
På skikretstinget skal det være representanter av begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i skikretsen skal være retningsgivende for sammensetningen. For klubber som sender 2 eller 3 representanter, skal begge kjønn være representert, jf. NIFs lov § 2-4.

Innmelding av saker
Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse inn skriftlig til Nordland Skikrets senest lørdag 29. april.

Sakliste
Fullstendig sakliste med vedlegg legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uke før tinget – 6. mai, i tillegg til å sendes ut til påmeldte representanter.

Påmelding
Påmelding til kretstinget finner du på linken under. Frist 1. mai.

PÅMELDINGSSKJEMA

Klubbene må sende inn signert fullmaktsskjema til kretskontoret per e-post nordland@skiforbundet.no innen 4. mai.

Fullmaktsskjema

Fullmaktsskjema er også sendt ut per e-post til klubbene.

Kandidater til verv i skikretsen
Klubbene kan melde inn kandidater til valgkomiteen som består av følgende personer:

Leder: Jo Inge Øverland – overlandjoinge@gmail.com

Medlem: Eva Lund Pedersen – eva.lund.pedersen@gmail.com

Medlem: Jens Erik Nilsen – jenseriknilsen10@gmail.com

Hederstegn
Hederstegnkomiteen ønsker også forslag til kandidater så snart som mulig og senest innen 29. april.

Statutter

Kontaktinformasjon til hederstegnkomiteen:
Eva Lund Pedersen - eva.lund.pedersen@gmail.com

Langrennskomiteen kommer med egen innkalling med tidspunkt og sted for sitt møte.

Velkommen til skikretstinget! 

nif-epi04, 04