Hopp til innhold

Foto: Helgelendingen.no - Hopprenn i Andåsbakken i Mosjøen på 50-tallet

Nordland Skikrets snart 100 år

Skiklubbene i Nordland inviteres til å være med i skikretsens eget jubileumshefte.

I 2021 fyller Nordland Skikrets 100 år. På kretstinget neste år blir det markering av jubileet. Skikretsen ønsker å markere dette med blant annet et jubileumshefte der alle sider av kretsen blir representert.

Kretsstyret ønker at jubileumshefte skal legge vekt på å presentere kretsen slik den er i dag, men med noen velvalgte blikk bakover i tid. Det skal ikke lages en historiebok med masse detaljer fra 1921 og fram til i dag, men en samling tekster og bilder fra flere bidragsytere fra forskjellige erfaringsbakgrunner og ståsteder i skisporten.

Klubbene inviteres derfor til å presentere seg etter følgende mal:

  • En faktaboks med logo, stiftelsesår og hjemmeside
  • En kort tekst (ca 1 A4-side 1,5 linjeavstand, 122 pkt arial) der klubben presenteres slik den ønsker å framstå for publikum
  • Bilder fra klubbens aktiviteter. Send gjerne flere bilder av nyere og eldre dato. Vi kommer også til å presentere bilder i sosiale medier.

For å starte arbeidet i god tid før neste års kretsting trenger vi stoffet innen 23. okotber.

Klubbpresentasjonen sendes til Arnfinn Paus arnpau51@gmail.com med kopi til nordland@skiforbundet.no

Invitasjon til Jubileumsskriv

NIF-EPI03, 03