Hopp til innhold

Frist for å sende inn saker til Skikretstinget

Innmelding av saker Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse inn skriftlig til Nordland Skikrets senest lørdag 29. april.

NIF-EPI03, 03