Hopp til innhold

Idrettsregistreringen

Idrettsregistreringen, som nå heter "Samordnet søknad og rapportering", har frist 30. april 2016. Idrettslagene skal rapportere en del nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv.


Viktige endringer for idrettslag i 2016
1)
 Årsmøtet må avholdes innen 31. mars Idrettslaget må vedta ny lov på sitt årsmøte i 2016 ihht til NIFs nye lovnorm.
2) Rapportering av medlemsopplysninger/Idrettsregistreringen - Rapportering innen 30. april.
3) Krav om godkjent elektronisk medlemsregister innen 31. desember 2016.

Forklaring til pkt.2 - Rapportering av medlemsopplysninger, som har frist innen 30. april hvert år:
Medlemstall - antall betalende medlemmer pr 31.12. i hovedlaget foregående år.
Aktive medlemmer - pr 31.12. foregående år (se forklaring på aktive medl. under).
Idrettslagets tillitsvalgte og ansatte i ledende stillinger.
Protokoll fra årsmøtet - skal lastes opp i signert versjon.
Årsregnskap - fra foregående år skal lastes opp i signert versjon.
Valgt revisors beretning - lastes opp i signert versjon/ Revisjonsberetning fra engasjert revisor - lastes opp i signert versjon.
Kontrollkomiteens beretning - lastes opp i signert versjon.
Momskompensasjon - Rapportering og søknad om mva-kompensasjon på varer og tjenester. Siste frist for mva-rapportering er i 15. august i 2016.

Hvor gjøres registreringen?
Idrettslag som har Klubbadmin gjør registreringen der. De som ikke har Klubbadmin registrerer opplysningene i Sportsadmin, som tidligere.

Link til info fra NIF

For klubber og lag er det særdeles viktig å rapportere riktige tall på "Aktive medlemmer". Dette danner grunnlag for tildeling av Lokale aktivitetsmidler mm.    

Hvem er aktive medlemmer i idrettslaget?
• Av medlemmene i idrettslaget skal følgende registreres som aktive:
• Alle utøvere, både de som er aktive innen konkurranser og alle de som deltar på aktiviteter innen trening, trimaktiviteter, turrenn, onsdagsrenn/ telenorkarusell etc som er i regi av klubben eller annen skiaktivitet i regi av idretten.
• Alle som har et verv eller oppgave i idrettslaget: - styrerverv, komiteer og alle andre valgte eller oppnevnte oppgaver - trenere, oppmenn og andre faste oppgaver som utføres over en tidsperiode - andre faste oppgaver innen f.eks arrangement: tidtakere, stadion, løyper, kafe, sekretariat, osv.
Oppgaven skal gjøres over en tidsperiode (Feks. en foreldre som har en oppgave knyttet til arrangement, er i staben og gjør en tildelt jobb flere ganger skal telles med som aktiv). Generell dugnad og kjøring til og fra trening/konkurranser som foreldre gjør, telles ikke som aktivitet.

Aktiv i flere grener?
Når det gjelder de enkelte skigrener, må dere også huske å differensiere innad. Det er klubber som har både langrenn, hopp, alpint, kombinert, freestyle/freeski og telemark i sine rekker. Noen driver også med flere skigrener. Disse skal da føres opp på flere grener, samt rulleski. Det kan f.eks. være utøvere som både kjører alpint og freestyle. Freestyle dekker øvelsene Freeski, Skicross og Kulekjøring. Freeski dekker aktivitetene slopestyle, big-air, halfpipe og den moderne skileiken i alle skiparkene.

Registrere idrettslagets tillitsvalgte: Styrets medlemmer og varamedlemmer (hovedstyret) 
Alle styremedlemmer og varamedlemmer skal registreres med personnummer og angivelse av det aktuelle vervet, f.eks. styreleder, nestleder, sekretær, styremedlem, varamedlem.
Leder av grupper eller gruppestyrer
Dersom idrettslaget er et fleridrettslag, registreres minimum leder for gruppestyret evt. oppnevnt leder for gruppen eller annen kontaktperson.
Daglig leder 
Dersom idrettslaget har en daglig leder, eller en annen som utfører tilsvarende oppgaver, må de samme opplysninger om vedkommende registreres som for et styremedlem.
Registreringen synkroniseres med Brønnøysundregisteret. Idrettslaget skal oppdatere registrert fortløpende dersom personer får nye tillitsverv eller fratrer tillitsverv.

Pkt 3 - Elektronisk medlemsregistrering innen 31.12.16
• Alle idrettslag må ha registrert sine medlemmer i et godkjent elektronisk medlemsregister innen 31.12.2016.
• Dette er krav som følger av medlemskapet i NIF.
• Unnlater idrettslag å gjennomføre disse kravene så kan dette få konsekvenser for medlemskapet i NIF.

KlubbAdmin tilbyr blant annet følgende funksjonalitet:
• Integrasjon med idrettens øvrige løsninger
• Enkel kommunikasjon med medlemmene via e-post eller SMS
• Utsendelse av elektroniske betalingskrav med det rimeligste alternativet for online betalingsløsning
• Enkel innmelding/utmelding for medlemmene via Min idrett
• Håndterer den fremtidige “Idrettsregistreringen”

VEILDEDNING I PDF  VEILEDNING i PP-PRESENTASJON

Dersom du har spørsmål til registreringen, ta kontakt med ditt kretskontor: Kontaktinfo

 
NIF-EPI03, 03