Hopp til innhold

NTS-ERFA-møte 14. mai

Nord-Trøndelag Skikrets inviterer klubbene og andre skiinteresserte til ERFA-møte i alpint, hopp/kombinert og langrenn tirsdag 14. mai 2024 i Steinkjerhallen. Påmeldingsfrist 12. mai.

Møtetidspunkt tirsdag 14. mai, kl 1800-2130, Steinkjerhallen, Steinkjer

ERFA-møte (Vårmøte) er for; 
- alle skiinteresserte
- ledere i skigruppene
- trenere i skigruppene
- arrangører
- foreldre
- komitemedlemmer/Skikretsstyret 

Klubbene bestemmer selv hvor mange representanter de vil sende til høstmøte. Høstmøtene i alpint, hopp/kombinert og langrenn fungerer som rådgivende forum for komiteene.

Foreløpig rammeplan;

 • Registrering/Kaffe (kl. 1730-1800)
 • Fellesdel (kl. 1800-1830)
  - Prosjekt Ski- og aktivitetsanlegg i Trøndelag og Møre & Romsdal
  -  VM på ski som drivkraft og inspirasjon i klubbarbeid v/Gisle Løseth, Inderøy IL
 • Fagmøte alpint, hopp/kombinert og langrenn (kl. 1830-2000)
 • Fellesdel (kl. 2000-2130)
  - Bevertning
  - Prisutdelinger
  - NSF v/Skipresident Tove Moe Dyrhaug
  - VM-2025 v/Daniel Myrmæl Helgestad (rennleder langrenn)

Sakliste Alpint:

- Oppsummering av sesongen 2023-24
- Planer for neste sesong
- Fluorforbudet, erfaringer vinteren 2024
- Samarbeid med andre kretser, aktiviteter i midtregionen

Sakliste Hopp/Kombinert:

- Oppsummering av sesongen 2023-24
- Planer for neste sesong
- Rekruttering, org.struktur (klubb-krets)
- Hvordan innlemme kombinert å en bedre måte
- Hva kan vi lokalt gjøre for å utnytte VM-effekten?

Sakliste Langrenn:

 • Presentasjon av samlingsplaner 13-junior
 • Orientering om hvilke fellesopplegg NTS tilbyr for 13 - junior for sesongen 24-25
 • Evaluering og diskusjon av fellesopplegg Midt -Norsk mesterskap, Hovedlandsrennet, NC jr
  Hva fungerte bra?
  Hva kan vi forbedre?
 • Kompetanseutvikling – Hva tilbyr NTS?

  Hvis klubbene har ønsker om tema som skal diskuteres eller belyses, ønsker vi innspill på dette i forkant. Innspill sendes til mari.ann.landsem.melhus@steinkjer.kommune.no

Saker som ønskes tatt opp meldes til skikretskontoret innen 7. mai.

PÅMELDINGSLINK - påmeldingsfrist 12. mai

NIF-EPI01, 01