Hopp til innhold

Overnatting langrenn NC-junior/NM junior 2023/2024

Norges Skiforbund viderefører fordelingsopplegget vedrørende innkvartering for skikretsene inneværende sesong. Gjelder NC-junior og NM-junior. Meld inn klubbens behov innen 28. september.

Norges Skiforbund viderefører ordningen med felles organisering av innkvartering til NC-jr og NM-jr. Skikretsene får tildelt et antall senger på de aktuelle stedene: Lygna, Trondheim og Nybygda. Antall tildelte sengeplasser er basert på erfaringstall fra tidligere sesonger.

Dette innebærer at NSF reserverer alle sengeplasser på arrangørstedet og fordeler på kretsene. Foreløpig fordelingsnøkkel er 1 leder pr. 3 utøvere. Dette er for å sikre at alle utøvere får overnatting nær stadion. 

For å ha forutsigbarhet i behovet til klubbene ønsker vi tilbakemelding på antall utøvere, klubbledere/foresatte som dere trenger overnatting til via denne ordningen.

Klubbledere/foreldre kan gjerne bestille overnatting gjennom skikretsen, slik at vi får oversikt over hvor mange som ønsker overnatting. Men vi kan ikke garantere at alle får plass, så det kan være et alternativ å undersøke alternativ overnatting i privat regi som back up.

For å melde klubbens behov må det svares på denne KARTLEGGINGEN/PÅMELDINGEN

Vi ønsker at kun en person, oppmann el. lign, fra hver klubb responderer til oss. Svarfrist er satt til 28. september. 

NC/NM-jr. 2023/2024
19.-21.01.24  NC-LYGNA
16.-18.02.24  NC-TRONDHEIM
8.-10.03.24    NM-NYBYGDA

NIF-EPI01, 01