Hopp til innhold

Søknad om skirenn sesongen 2023/2024

Alle klubber som ønsker å arrangere terminfestede skirenn for sesongen 2023/2024 bes legge inn søknad i det nye arrangementsverktøyet iSonen innen 15. september.

iSonen er idrettens nye arrangementsverktøy og erstatter SportsAdmin. iSonen skal tas i bruk av alle rennarrangører i Ski-Norge fra mai 2023. 

iSonen kan også benyttes til øvrige arrangement i klubbene. iSonen er idrettens arrangementsverktøy (skiforbundet.no)

Rennsøknadsfrist for terminfestede skirenn i Nord-Trøndelag skikrets for kommende sesong settes til 15. september 2023

 Hovedterminlister NSF 2023-2024:

Grenkomiteene i skikretsen setter opp endelige terminlister på bakgrunn av rennsøknadene. Når endelig terminliste er klar, settes søknadene til status godkjent og rennene vises i online terminliste. Ikke åpne rennet for online påmelding før klasser og øvelser er lagt inn komplett

NIF-EPI03, 03