Hopp til innhold

Rennsøknader skirenn 2021/2022 - Ny frist 15. september

Flere klubber har allerede søkt om skirenn for sesongen 2021/2022, men skikretsen ønsker flere rennsøknader og har utvidet søknadsfristen til 15. september. Har din klubb søkt?

Følgende klubber har søkt skirenn pr. 8. september

Ny utvidet frist: 15. september

Samtlige rennsøknader fra klubber i Nord-Trøndelag Skikrets må legges inn i Sportsadmin innen 15. september. Dette gjelder alle rennkategorier med unntak av klubbrenn/klubbkaruseller. Etter rennsøknadsfristens utløp, utarbeider grenkomiteene forslag til terminliste for kommende sesong. Endelig terminliste for NTS skal være klar ultimo oktober.

Foreløpig hovedpunktliste langrenn NSF - Listegrunnlag 31. august 2021

Foreløpig hovedpunktliste NTS langrenn  - Listegrunnlag 28. juni 2021

Alle søknader gjøres i Sportsadmin: Brukerveiledning

Vær innlogget med din klubb og ski i Sportsadmin, ikke logget inn med klubb og gren. Dette er viktig for at rennet skal vises riktig i online terminliste. Under valget "aktivitet/idrett" velges den aktuelle skigren rennet tilhører.

Klubber som søker om Kretsmesterskap, kvalikrenn, NT-cup osv., legger inn dette i beskrivelsesfeltet i rennsøknaden i Sportsadmin. Det er viktig å legge inn utfyllende renninfo i Sportsadmin i forhold til å få en god online terminliste.

Minner alle søkere om at dere forsøker å bidra til å spre konkurransetilbudet utover i tid. Vi opplever ofte flere avlysninger i desember/januar, dernest at veldig mange søker om renn i februar. Skikretsen ønsker flere tilbud om renn både i mars og april!!

Spørsmål kan rettes til skikretskontoret v/ Bjørn Bruvoll. E-post: nord-trondelag@skiforbundet.no  Tlf. 913 97 910

NIF-EPI03, 03