Hopp til innhold

Referat ERFA-møte i hopp/kombinert

Hopp/Kombinertkomiteen gjennomførte ERFA-møtet digitalt via Teams i mai. Bredde og rekruttering til skisporten ble viet mye tid.

Referat

nif-epi04, 04
NTB