Hopp til innhold

Innmelding/strykninger FIS-liste alpint 2021/22

Det er tid for innmelding/strykninger til FIS-lista alpint for sesongen 2021-2022. Siste frist for å sende inn påmeldinger/endringer er 17. september.

Alle utøvere  som skal delta på alpine FIS-renn neste sesong, må stå på FIS-lista og ha eget codexnummer.

Oversikt over løpere fra NTS som pr i dag ligger på FIS-lista

Klubbene bes gjennomgå denne lista og melde klubbvis tilbake  til nord-trondelag@skiforbundet.no innen 17. september:

  • hvilke løpere som fortsatt skal stå på lista
  • melde inn nye løpere (husk å vedlegge AD-skjema)
  • melde fra om eventuelle løpere som skal strykes fra lista

Nye løpere må fylle ut og undertegne FIS-løpererklæring (Athlete's Declaration). Ingen løpere blir påmeldt FIS-lista uten å ha undertegnet erklæringen.
Erklæringen(e) skal sendes/scannes til skikretsen sammen med påmeldingen. AD-skjema undertegner en kun en gang i karrieren (skal ikke fornyes). For utøvere under 18 år må AD-skjema også signeres av foresatte. Når AD-skjema er innsendt, blir en ført inn på FIS-lista og det blir opprettet en FIS-kode på utøveren. Man beholder FIS-koden til en aktivt melder fra at en ikke ønsker å stå på FIS-lista lenger. FIS-koden følger alle påmeldinger automatisk.

Prisen er kr. 600,- pr. løper.

Løpere på skigymnas må sørge for påmelding via sin klubb, slik at vi slipper unødvendige etteranmeldelser.

Skikretsen vil sende samlet påmelding og forskuddsinnbetaling av påmeldingsavgift til Skiforbundet. Klubbene faktureres fra krets i etterkant når vi har mottatt faktura fra NSF.

Spørsmål? Ta kontakt med skikretskontoret v/Bjørn Bruvoll, nord-trondelag@skiforbundet.no eller tlf. 913 97 910

NIF-EPI03, 03