Hopp til innhold

Skiforbundets koronaveileder oppdatert

Fra og med 23. februar er det igjen tillatt med skirenn innenfor kretsen for barn og unge opp til 20 år. Veilederen er oppdatert med nærmere presiseringer.

Presiseringer skiarrangement  

Følgende regler gjelder for aktivitet og arrangement i skiidretten f.o.m. 23. februar 2021:

 • Skirenn i alle grener er tillatt for alle klasser t.o.m. 20 år innenfor samme skikrets. Skikretser som tilhører samme idrettskrets kan beslutte å helt eller delvis gjennomføre felles konkurranser.

 • En utøver kan kun konkurrere i en krets. Utøvere som er bosatt i annen krets enn der hvor man har sin klubbtilhørighet, tillates å konkurrere i bostedskretsen.
 • Skirenn kan bare gjennomføres dersom myndighetenes regler og anbefalinger for smittevern overholdes. Merk spesielt følgende:
  • Arrangør må utarbeide en smittevernplan og innhente tillatelse fra lokale myndigheter
  • Det skal til enhver tid være minimum 1 meter avstand mellom alle personer som er til stede, også i forbindelse med utøvelse av selve konkurransen
  • Maksimalt antall personer til stede på arrangementet er 200 (med unntak av arrangementspersonell).

 • Trening internt i egen klubb/etablert treningsgruppe kan gjennomføres utendørs uten nærkontakt for alle aldersgrupper. Skirenn for utøvere fra samme klubb/etablert treningsgruppe anses som treningsaktivitet, og kan gjennomføres så fremt respektive kommune ikke har egne regler som begrenser dette.

 • Enkeltstående toppidrettsarrangement kan gjennomføres for utøvere som inngår i grenens toppidrettsdefinisjon

Merk at kommunene kan ha egne regler som begrenser aktiviteten. Alle plikter å følge reglene som til enhver tid gjelder i sin kommune.

Link NSF koronaveileder

NIF-EPI01, 01
NTB