Hopp til innhold

Søk om lokale midler i langrenn

Norges Skiforbund – langrenn har til fordeling kr. 400 000,- i Post-3 midler for 2021. Midlene skal brukes til tiltak lokalt, - i klubber og nærmiljøer og med god geografisk spredning. Søknadsfrist 1. desember.

Vi håper dette kan bidra til ytterligere gode lokale tiltak/aktiviteter i langrenn, og ser fram til å motta søknader fra alle.

Bakgrunn
Norges Skiforbund - langrenn har fått tilskudd på 400 000,- i post-3 midler for 2021. 

Dette tilskuddet skal brukes på tiltak som bidrar til å: 
- Styrke idrettsaktiviteten og kompetansen i idrettslagene
- Bidra til økt rekruttering
- Legge til rette for at flere blir værende lenger
- Økt inkludering av underrepresenterte grupper
- Paraidrett 

 • Særlig nevnt i 2021
  • Verdigrunnlag og verdiarbeid
  • Helhetlig utdanningstiltak

Fortsatt viktige områder:

 • Redusere frafall av ungdom
 • Redusere økonomiske hindringer for deltagelse
 • Bedre kjønnsbalanse blant medlemmer og aktive
 • Tiltak som øker kompetansen i idrettslaget gjennom klubbutvikling eller andre skoleringstiltak
 • Tiltak innenfor skolen som bidrar til økt deltakelse i den lokale idretten
 • Oppdatering av utdanning 
 • Samarbeid og spesielle prosjekter som utvikler og understøtter formålet med ordningen.
 • Evt. bruk til stillinger må være rettet mot IL

NSF, langrenn ønsker at disse midlene brukes til tiltak lokalt, - i klubber og nærmiljøer og med god geografisk spredning. 

Vi utlyser derfor midler til krets- og klubbmiljøer som har gode tiltak som møter kriteriene. 

Det kan søkes på støtte opp til kr. 50 000,-. 

Prosjektet må gjennomføres og rapporteres innen 1 mars 2022. Regnskap for bruk av tildelte midler må vedlegges.

Eksempler på tiltak:
- Trenerutvikling i klubb 
- Foreldrekurs
- Klubbkvelder
- Aktivitet med skoler
- Rulleskikurs
- Verdiarbeid i klubb/krets
- Rekrutteringstiltak

Søknadsprosesses:
*“Tiltakseier”/Initiativtagere søker via vedlagte forms-skjema.
*Hver krets vil deretter rangere “sine” søkere
*NSF, langrenn vil foreta tildelinger
(Fordeling av midlene vil avhenge av søknadenes innhold og omfang. Det er ikke gitt at alle geografiske områder tilgodeses/tilgodeses likt.)

Link søknadsskjema  - Frist 1. desember 2021   -  Utlysningsbrev

NIF-EPI02, 02
Daniel Nordby