Hopp til innhold

Minner om fristen for å melde klubbens behov for innkvartering langrenn 2021/22

Norges Skiforbund viderefører fordelingsopplegget vedrørende innkvartering for skikretsene inneværende sesong. Gjelder Hovedlandsrennet, NC og NM-junior. Meld inn klubbens behov innen 20. oktober.

Norges Skiforbund viderefører ordningen med felles organisering av innkvartering til Hovedlandsrennet, NC-jr og NM-jr. Skikretsene får tildelt et antall senger på de aktuelle stedene:  Oslo (HL), Voss, Nes, Meråker (17-18 år) og Steinkjer (19/20 år). Antall tildelte sengeplasser er basert på erfaringstall fra tidligere sesonger.

Dette innebærer at NSF reserverer alle sengeplasser på arrangørstedet og fordeler på kretsene. Foreløpig fordelingsnøkkel er 1 leder pr. 3 utøvere. Dette er for å sikre at alle utøvere får overnatting nær stadion. 

For å ha forutsigbarhet i behovet til klubbene ønsker vi tilbakemelding på antall utøvere, klubbledere/foresatte som dere trenger overnatting til via denne ordningen.

Klubbledere/foreldre kan gjerne bestille overnatting gjennom skikretsen, slik at vi får oversikt over hvor mange som ønsker overnatting. Men vi kan ikke garantere at alle får plass, så det kan være et alternativ å undersøke alternativ overnatting i privat regi som back up.

For å melde klubbens behov må det svares på denne KARTLEGGINGEN/PÅMELDINGEN

Vi ønsker at kun en person, oppmann el. lign, fra hver klubb responderer til oss. Svarfrist er satt til 20. oktober.

 

TERMINLISTE 2021/2022

 

 

Spørsmål kan rettes til skikretskontoret, Bjørn Bruvoll, mobil  913 97 910 

NIF-EPI01, 01