Hopp til innhold

Ubemannet kretskontor

På grunn av covid-19 og full stans av aktivitet innenfor idretten, har Norges Skiforbund permittert administrasjonen i skikretsen inntil videre (oppdatert 10.05.20)

Administrasjonssjefen er nå gjenninnkalt i 40% og jobber to dager i uka, tirsdag og torsdag fra hjemmekontor.

Henvendelser kan også rettes til andre mottakere frem til situasjonen endrer seg.

Spørsmål vedrørende aktivitet i kretsen kan rettes til leder i skikretsen eller i grenkomite:
Styret og komiteer

Spørsmål vedrørende faktura, rettes til Trøndelag Idrettskrets:
E-post: torillkirsti.hansen@idrettsforbundet.no

Spørsmål vedrørende organisatoriske forhold, lover og regler kan rettes til idrettskretsen:
Trøndelag Idrettskrets

Spørsmål vedrørende IT eller idrettens systemer kan rettes til NIF Digital:
support@idrettsforbundet.no

Andre spørsmål kan rettes til skiforbundet sentralt:
post@skiforbundet.no

NIF-EPI01, 01
Pedro Lemos