Hopp til innhold

Overnattingsbehov NM-junior 2021

Norges Skiforbund viderefører siste sesongers opplegg med innkvartering til NM-jr. Overnattingsplasser vil bli tildelt fra Norges Skiforbund til skikretsene også for sesongen 2020/2021. Frist 13. november.

Dette innebærer at NSF reserverer alle sengeplasser på arrangørstedet og fordeler på kretsene.

Det vil si at hver skikrets får tildelt et antall senger basert på erfaringstall fra tidligere år. 

For å ha forutsigbarhet i behovet til klubbene ønsker vi tilbakemelding på antall utøvere, klubbledere/foresatte som dere trenger overnatting til via denne ordningen. 

NM-junior arrangeres i 2021 over to helger på Nes. NM-junior kvinner 26.-28.02.21, og NM-junior menn 5.-7.03.21.

For å melde klubbens behov må det svares på denne KARTLEGGINGEN/PÅMELDINGEN

Vi ønsker at kun en person, oppmann el. lign, fra hver klubb responderer til oss. Svarfrist er satt til 13. november.

Spørsmål vedrørende dette kan sendes til skikretskontoret

nif-epi04, 04
NTB