Hopp til innhold

Høstmøte i hoppdommerlauget

Dommerlauget i HK/KK inviterer til høstmøte på Idrettens Hus, Steinkjer mandag 25. november.

Møtet finner sted på Idrettens Hus, Steinkjer mandag 25. november kl. 1900.

Saker:
* Referat fra høstmøtet i NSDL
* Terminliste med dommeroppsett
* Trening med videodømming
* Eventuelt

Spørsmål kan rettes til leder av dommerlauget Gerd Marit Svendsen, mob. 977 02 876

Vel møtt!

NIF-EPI03, 03
NTB