Hopp til innhold

Skikretsens høstmøte 26. oktober

Skikretsens høstmøte med klubbene vil bli avholdt lørdag 26. oktober på Steinkjer videregående skole i forbindelse med "Møteplassen 2019". Foreløpig rammeplan og påmeldingslink

Høstmøte er for; 
- alle skiinteresserte
- ledere i skigruppene
- trenere i skigruppene
- arrangører
- foreldre
- komitemedlemmer

Klubbene bestemmer selv hvor mange representanter de vil sende til høstmøte. Høstmøtene i alpint, hopp/kombinert og langrenn fungerer som rådgivende forum for komiteene.

Sted
Campus Steinkjer, Steinkjer vg.skole

Tidspunkt
Lørdag 26. oktober 2019, kl. 0900-1700

Rammeprogram

kl. 0900- 0930

Kaffe/Te/Bit

kl. 0930- 1030

Høstmøte alpint, hopp/kombinert og langrenn (se egne saklister under)

kl. 1040- 1145

NTS-Fellesdel
* Rekruttering og hindre frafall - Klubbtiltak!

kl. 1200- 1300

Fellesforum – (Alle særidretter) «Hvordan har innholdet i idrettsaktiviteten endret seg fram til i dag, og hvilke trender og valg står vi overfor nå?". Paneldebatt.

kl. 1300- 1400

Lunch (gratis)

Kl. 1400-1700

Høstmøte fortsetter; alpint, hopp/kombiner og langrenn (se egne saklister under)

Påmelding

PÅMELDING VIA QUESTBACK    -  Frist for påmelding 20. oktober 2019.

Høstmøte alpint (AK)
Påmeldingslink - Høstmøte 
Sakliste
Påmeldingslink åpen dagsamling 26.10.19 - Alpint U10-U12 
 
Høstmøte Hopp/Kombinert (HK/KK)
Påmeldingslink - Høstmøte 
Sakliste
Påmeldingslink åpen dagsamling 26.10.19 - Hopp/Kombinert
 
Høstmøte langrenn (LK)
Påmeldingslink - Høstmøte 
Sakliste
Terminlisteutkast langrenn /turrenn 2019/2020

Saker om ønskes tatt opp på høstmøte/fagmøte meldes skikretskontoret innen 20. oktober.

Merknader/kommentarer på terminlisteutkast langrenn og turrenn sendes langrennskomiteen ved Mari Ann Landsem Melhus, e-post mari.ann.landsem.melhus@steinkjer.kommune.no  innen 20. oktober.

NIF-EPI03, 03