Hopp til innhold

Utvikling i klubben

Her kan din klubb finne informasjon og inspirasjon til å utvikle aktiviteten og øke rekrutteringen i klubben.

Klubbesøk fra skikretsen

 

UTVIKLING AV AKTIVITET

Aktivitetstips?  Klikk inn på de ulike grenenes hjemmesider.

Skileik - og utstyr?

Barneidrett - og ungdomsidrett

Trenerkurs - og/ eller fagstoff i en gren  / Korte kurs eller Temakveld?

Tips og ideer til arrangement

    

Mer informasjon om alt dette finnes på skiforbundets hjemmeside under " Rekruttering " og " Temasider "

 

REKRUTTERING TIL KLUBBEN:

Tiltak og virkemidler

Noe å tenke på for klubben? Her er det samlet suksessfaktorer fra inkluderingsarbeid i idrettslag og erfaringer fra tidligere rekrutteringsprosjekter.

ØKONOMI
 • Ha gratis eller lav egenandel for deltakelse
 • Ha billig utstyr eller utstyr for lån

AKTIVITETENE

 • Ha aktivitet i nærheten av målgruppens bosted
 • La deltakerne aktiviteten uten å måtte melde seg inn
 • Ha engasjerte og dyktige aktivitetsledere/trenere
 • Ha aktiviteter som er åpne for alle
 • Ha lavterskel på aktivitetene
 • Ha et idrettstilbud for foreldre
 • Ha sosiale møteplasser før/etter trening
 • Ha et godt samarbeid internt mellom gruppene i idrettslaget

SAMARBEID OG INFORMASJON

 • Kontakt målgruppene direkte
 • Spre informasjon om tilbudet gjennom "jungeltelegrafen"
 • Benytt arenaer som skoler, SFO, FAU, jobb mm.
 • Ha oppdatert informasjon lett tilgjengelig på klubbens nettsider og sosiale medier

 Eksempler fra klubb

(Her har vi lånt noen fine eksempler fra Sør-Trøndelag)

FREIDIG FREESKI - HVORDAN REKRUTTERER VI? 

GRÅKALLPARKEN - REN DUGNADSÅND! 

RØROS IL - HVORDAN JOBBER VI MED REKRUTTERING?

 

Har din klubb rekrutteringstiltak som kan være nyttig å dele med andre klubber?

 

REKRUTTERINGSKONSEPT FOR FRIVILLIGE (NIF)

 

UTVIKLING AV ANLEGG:

NSF nettside - anlegg 

 

SPØRSMÅL?

Ta gjerne kontakt med skikretsen v/skiutvikler Jan Ole Fuglem - eller Stig Aambø ved skikretskontoret

Jan Ole: mob. 41431663  Mail: jan.ole.fuglem@skiforbundet.no

Stig:        mob. 99509792 Mail: stig.aambo@skiforbundet.no

NIF-EPI03, 03