Hopp til innhold

K3 Bakken

Hopp og Kombinertkomiteene i skikretsen har investert i en mobil K3 hoppbakke som kan benyttes både sommer - og vinterstid. Bakken står på en tilhenger, og kan lånes ut til gode rekrutteringsformål. Ta kontakt med Skikretskontoret om dere ønsker å låne hoppbakken.

NIF-EPI01, 01