Hopp til innhold

Skriv til Langrennsgrupper i MRSK

Langrennskomiteen ber om innspill fra klubbene våre vedr. terminlisten mm. for neste sesong. Ber om at dere leser skrivet fra LK, og helst melder dere på og deltar på Langrennsmøtet 23 mai :)

Til alle klubber

 

Er dagens Terminliste til hinder for rekruttering?

 

Deltakelse på kretsrenn har de siste 10 årene hatt en nedadgående trend. Vi i Langrennskomiteen  har ansvaret for å utarbeide terminlisten og det er en takknemlig oppgave da vi har mange klubber som ønsker å arrangere kretsrenn, faktisk flere søkere enn hva vi har plass til i Terminlisten.

Kretsen ansatte en skiklubbutvikler høsten 2022, Jan Ole Fuglem, og hans tilbakemeldinger er at antall deltakere på kretsrenn ikke gjenspeiler den enorme ski aktiviteten som foregår rundt om kring i fylket. Runderenn, skikaruseller og andre arrangementer tiltrekker seg mange tusen barn og voksne.

Det kan være mange grunner til at denne aktiviteten ikke gjenspeiler seg i økt deltakelse på våre kretsrenn, men vi i Langrennskomiteen ønsker å se på hvordan Terminlisten kan tilpasses en mer lokal profil hvor vi hensyntar klubbene og sonene i større grad i utarbeidelsen av neste års Terminliste.

Terminlisten utarbeides på høsten etter en søknadsrunde blant klubbene og godkjennes på høstmøtet. Helgene som er avsatt til kretsrenn hensyntar i stor grad den nasjonale Terminlisten og vi arrangerer derfor ikke kretsrenn når det er følgende nasjonale renn:

  • 4 Norges Cup helger for Junior (17-20 år)
  • Ungdommens Holmenkollrenn (13-14 år)
  • Midt-Norsk Mesterskap (13-16 år)
  • Hovedlandsrennet (15-16 år)
  • Ungdomsbirken (12-16 år)

Langrennskommiteen ønsker fortsatt å arrangere kretsrenn, men ønsker å se på muligheten til å lage en Terminliste som ikke hensyntar de nasjonale rennene i så stor grad som tidligere. Det vil gi sonene/klubbene flere helger til å arrangere lav terskel aktiviteter for de som er 12 år og nedover.

Langrennskommiteen er avhengig av innspill fra dere ute i klubbene og håper at dere tar dere tid til å møte opp på Vårmøtet og gir oss deres synspunkter.

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Langrennskomiteen Møre & Romsdal

 

NIF-EPI02, 02