Hopp til innhold

Videre samarbeid med Sparebanken Møre!

Skikretsen og Sparebanken Møre viderefører vårt fantastisk gode samarbeid i tre nye år! Sparebanken Møre har vært vår meget solide og stabile samarbeidspart i en lang årrekke, og har bidratt sterkt til den gode aktiviteten vår i alle skigrenene. Nå utvides samarbeidet ved at SBM også bidrar i vårt "prosjekt" for økt rekruttering!

Sparebanken Møre har i mange år hatt navnet sitt på våre Kretscuper, og SBM Cup blir fortsatt navnet på kretsrennene våre i Alpint, Langrenn, Hopp/ Kombinert, Telemark og Randonee.

 

Sammen med M&R skikrets ønsker SBM å sette ytterligere fokus på bredde og rekruttering i kommende periode, og vil bidra med støtte til:

 • Midler til aktivitetsutstyr som klubber kan få/ låne gratis.
 • Skiklubbutvikler 
 • Skikrets-bil, til bruk i aktiviteten.
 • Kretsens satsing på Klubb-besøk, med hjelp og impuler til rekruttering, motiverende aktivitet, og kompetanseheving.

 

Andre samarbeidsområder:

 • SBM har i mange år støttet med øremerkede midler til Kretslaget vårt i langrenn. Denne støtten videreføres.
 • Samlinger som alle grenene gjennomfører bærer også SBM - i navnet.
 • SBM støtter også skikretsens satsing og bidrag til seniorene i kretsen, via grenkomiteene våre. 
 • Støtte i arbeidet vårt med Stikk Ut Ski - tilbudet i kretsen.

 

Skikretsen mottar en hel del arrangementsutstyr fra Sparebanken Møre:

 • Startnummer-vester
 • Beachflagg
 • Mål-bue, Start-og Mål-porter
 • Fine uttrekkspremier under SBM Cup-renn i alle grener.

 

SBM og skikretsen ønsker sammen å rette et sterkere fokus på bærekraft i sesongene som kommer. 

Vi ønsker at også klubbene våre har en gjennomtenkt holdning til bærekraft gjennom f.eks:

 • Videreføre det gode arbeidet som allerede gjøres
 • Definere mål for bærekraft i skiaktiviteten.
 • Ha bærekraft i fokus under Kretsrenn
 • Skibyttedag - i de klubbene som har egne avtale med SBM: 
 1. Bærekraft på agendaen.
 2. Lage en utlån/ utstyrs-pool av utstyr som ikke selges der.

 

M&R skikrets er svært glade for støtten og samarbeidet med Sparebanken Møre, og vi er stolte over å bære SBM-navnet i vår aktivitet!

Vi håper klubbene - og utøverne våre også setter pris på samarbeidet, og vil fortsette å være positive ambassadører for SBM gjennom vår krets-aktivitet.

 

nif-epi04, 04