Hopp til innhold

Referat fra Høstmøtet Langrenn

Det ble et veldig godt og positivt Høstmøte på Vestnes onsdag med 20 deltagere! Stor Takk til Sport ! Tomra - for service i butikken! Under refereres til hva som ble gjennomgått på møtet.

LK -leder Helge Gautvik informerte fra NSF-Høstmøtet Langrenn:

 • Felles smøreopplegg for alle kretsene under HL-Meråker til vintren
 • Like distanser for jenter/ gutter blir ikke gj. ført i HL denne vinteren
 • Ny reisefordelingsopplegg for utøvere/ klubber i forb. med nasjonale renn (NC Jr. og HL). Alle utøvere i landet betaler kr. 150 kr. ekstra i startkontingent pr. nasjonalt renn. Oppsett fra NSF for fordeling kommer. Slår sikkert positivt ut for oss under NM Jr. Alta.
 • Nytt varme-oppsett under NC Jr. Sprint; 50 løpere videre fra prolog.

 

Terminliste-presentasjon v/ Terje Hole

Utkast til terminliste ble gjennomgått og forklart. Gjelder utfordringer med å ønske vinteren etc. til alle klubbene. Ett Sprint-Fristil-renn er "tatt ut", men veldig gledelig har ett Langrennscross-renn kommet inn!

Nå oppforders Sonene til å legge sin terminliste i ledige perioder for kretsrenn, særlig i perioder med mange regionale/ nasjonale renn.

 

Reglement - MRSK - kommende sesong

Nytt reglemen t ble gjennomgått, og finnes på Langrenns-hjemmesiden vår. Se "Reglement" i margen.

 

Rennoppfølging/ smøre-opplegg under nasjonale renn

Under HL blir det felles nasjonalt smøreopplegg hvor alle kretsene bidrar. Vi må bidra med 3 personer til teamet. 

Under NC Jr./ NM Jr. har LK utformet et nytt opplegg for kretsens løpere - med et felles smøreteam. Et veldig positivt opplegg, som baserer seg på en spleis mellom LK, klubbene og utøvere som deltar på de enkelte rennene.

 

Booking nasjonale renn:

Stig orienterte hvordan bookingen foregår/ hvordan MRSK tildeles rom/ senger til NC Jr. og HL. Alle som skal delta (+ foreldre) melder inn behov og ønsker til kretskontoret. Hotellene er enda mer "på" nå en tidligere med å få bekreftet/ signert for antall rom - lang tid i forveien.

For HL-Meråker er vi tildelt rom ved Storlien Høyfjellshotell. Kretsens Hovedleder Jan Ole Fuglem vil følge opp booking for alle klubbene her.

Informasjon om det ekelte rennet - og booking finnes også på Langrennsiden vår. Se under "Nasjonale renn".

 

Diverse om skirenn i MRSK:

Informerte om tidligere rutiner og ønsker:

 • Innbydelser legger klubbene i Sportsadmin/ terminlisten
 • resultater sender kretskontoret - og legges på hjemmesiden under "Skirenn"
 • Premier: Her videreføres muligheten med Gavekort fra Sport 1 Tomra - for de klubbene som ønsker dette. Her dekker Sport 1 Tomra 50 % av premieutgiftene til arrangørklubbene.
 • TD - settes nå opp til alle rennene. Arangører og TD kontakter hverandre i god tid før rennet.
 • Deltageravgift kr. 25 pr. deltar faktureres arrangøren i etterkant av rennet. Dette er en avgift som gjelder alle skirenn i Norge, og er en "støtte" til skikretsen som klubben tilhører.
 • Arrangementsutstyr: Skikretsen har også denne sesongen Lydanlegg, Målbue etc. til utlån. Og for SBM Cuprenn tilsendes arrangørene SBM-startnummer, beachflagg, start/ mål-flagg, uttrekkspremier.

 

Skisprell

Et nytt nasjonalt rekrutteringskonsept informerer nå ut til klubbene. Mer informasjon sender ut neste uke. Alle klubber i Norge oppfordres til å gjøre en ekstra innsats for rekruttering gjennom et variert/ allsidig/ skileik-aktig arrangement i uken 7 - 15 januar (også senere) .  

 

Telenorkarusellen

Er åpnet for søknad. Se hjemmesiden vår.

 

Skiklubbutvikler i M&R skikrets

Alle skikretsene har nå ekstra fokus på rekruttering, og har i en spleis med NSF-sentralt ansatt Skiklubbutviklere. Og vi i MRSK er så heldige å ha fått engasjert Jan Ole Fuglem i en halv stilling hos oss! 

Skiklubbutvikleren skal hjelpe og bidra klubbene våre - i alle 6 grenene vi har - med alt hva klubbene etterspør og ønsker. Det kan gjerne være:

 • Klubbesøk, impuls-kveld/ idè-økter
 • Kompetanseheving - gjennom et ønsket emne en kveld - eller mer omfattende
 • Hjelp til rekrutteringsarbeidet, konkrete tiltak mm

Alle klubber anmodes om å kontakte - og benytte Jan Ole i klubb - og rekrutteringsarbeidet!  

jan.ole.fuglem@gmail.com / mob: 41431663

Både Jan Ole - og Stig ved kretskontoret kommer gjerne på klubbesøk - og bidrar med det vi kan :)

 

Hovedlandsrennet - Meråker

Jan Ole er kretsens Hovedleder under HL og vil invitere alle potensielle deltagere i kretsen til å bli med til Meråker - og opphold ved Storlien Høyfjellshotell. HL er en positiv "happening" alle husker i etterkant. Dette kan være sesongens høydepunkt, og her er det like viktig med det sosiale - som å prestere! Og nytt i år er at Langrennscross er inne på programmet - likestilt med de andre øvelsene! HL avsluttes søndagen med stafett - og her deltar alle fra MRSK.

Jan Ole oppreter en facebookgruppe for HL-Meråker, og inviterer alle inn her.

NIF-EPI01, 01