Hopp til innhold

Trener 3

Målgruppe: Nåværende eller fremtidige trenere for juniorløpere og seniorløpere i langrenn.

Arrangør: NSF sentralt.

Tid: 90 timer kurs. Kompetanse tildeles etter gjennomført kurs (90 timer) og gjennomført 90 timer relevant trenerpraksis etter påbegynt trener 3.

Opptakskrav: Gjennomført Trener 1 og Trener 2 (eventuelt T3 etter gammel trenerstige 2002-2013) og minst 75 timer praksis etter godkjent Trener 2-kurs. Søkeren må være aktiv trener mens kurset pågår, primært for junior-senior.

Gjennomføring: Samlinger

Hva: Trener 3 tar sikte på å øke kompetansen innen langrennstrening av juniorer. Dette er et omfattende kurs som gir innsikt i en rekke aspekter ved det å være trener for juniorer i langrenn. Kursets formål er å gå i dybden på temaer som teknikk, treningslære og fysiologi, treningsfilosofi og psykologi.

Neste planlagte kurs: https://www.skiforbundet.no/langrenn/nyhetsarkiv/2019/2/trener-3--kurs-langrenn-oppstart-sommer-2019/

Overgangen til den nye Trenerløypa: Trener 3 tilsvarer gamle T4 (fra 2002-2013).

Oversikt over innhold i kurset: Det finnes ikke en fullstendig moduloversikt for Trener 3-kurset per nå. Under følger rammeplanen for Trener 3-kurset. Den fremtidige oppbygningen av kurset vil være i samsvar med dette: 

Første samling (juni-juli, ca 3 dager):

 • Langrennsteknikk, teori
 • Langrennsteknikk praksis, fri teknikk
 • Teknikk og teknikkoppgaver
 • Langrennsteknikk praksis, klassisk
 • Gjennomgang av kurset. Innlevering av kortfattet årsplan for trening av egen utøver/gruppe. Gjennomgang av innleveringsoppgaven, som skal arbeides med gjennom hele kurset.


Andre samling (i regi av Norges Idrettsforbund):
(4-5 dager, ons-søn)

 • Strategi- og målprosesser
 • Prestasjonsernæring
 • Kompetanseanalyse: Egen trenerrolle
 • Gjennomgang av status ved hjemmeoppgaver
 • Idrettscoaching – lederskap i idretten
 • Idrettspsykologi

Tredje samling (april):

 • Innlevering av årsoppgave
 • Presentasjon av enkelte årsoppgaver
 • Utviklingstrappa
 • Langrennstrening på landslagsnivå
NIF-EPI01, 01