Hopp til innhold

Trener 3

Målgruppe: Nåværende eller fremtidige trenere for juniorløpere og seniorløpere i langrenn.

Arrangør: NSF sentralt.

Tid: 90 timer kurs. Kompetanse tildeles etter gjennomført kurs (90 timer) og gjennomført 90 timer relevant trenerpraksis etter påbegynt trener 3.

Opptakskrav: Gjennomført Trener 1 og Trener 2 (eventuelt T3 etter gammel trenerstige 2002-2013) og minst 75 timer praksis etter godkjent Trener 2-kurs. Søkeren må være aktiv trener mens kurset pågår, primært for junior-senior.

Gjennomføring: Samlinger - nettbasert undervisning - hjemmearbeid (oppgaveskriving)

Hva: Trener 3 tar sikte på å øke kompetansen innen langrennstrening av juniorer. Dette er et omfattende kurs som gir innsikt i en rekke aspekter ved det å være trener for juniorer i langrenn. Kursets formål er å gå i dybden på temaer som teknikk, treningslære og fysiologi, treningsfilosofi og psykologi.

Neste planlagte kurs:
Planlagt oppstart juni 2021 
Påmeldte vil få tilsendt informasjon.

Opptaket til Trener 3 2021 -2022 er ferdig.
Neste opptak gjøres april 2022
Klikk her for å søke om deltakelse på Trener 3-kurs.   
(Microsoft Forms)
Gi beskjed dersom du ikke kommer inn.

Overgangen til den nye Trenerløypa: Trener 3 tilsvarer gamle T4 (fra 2002-2013).

Oversikt over innhold i kurset: Det finnes ikke en fullstendig moduloversikt for Trener 3-kurset per nå. Under følger rammeplanen for Trener 3-kurset. Den fremtidige oppbygningen av kurset vil være i samsvar med dette: 

Her er et eksempel på planlagt gjennomføring i 2021 - 2022

       
År Dato Tidspunkt Tema
2021      
  02.jun 18:00-20:00 Velkommen til Trener 3
  10.jun   Presentasjon av deg selv
  17.jun 12:00-15:00 Strategi og målprosesser
    15:00-16:00 Pause
    16:00-18:00 Sesongplanlegging
    18:00-18:15 Pause
    18:15-20:00 Relasjon 1 - bli kjent på tvers av idretter
  20.jun   Treningsgruppen, målsettinger, årsplan
  24.jun 08:00-20:00 Skiteknikk Holmenkollen
  25.jun 08:00-20:00 Skiteknikk Holmenkollen
       
       
  26.jun 08:00-20:00 Skiteknikk Holmenkollen
       
       
  26.aug 12:00-16:00 Talentutvikling
       
  07.sep 10:00-14:00 Hvordan jobber OLT?
Kompetanseanalyse egen trenerrolle
       
  16.sep 12:00-16:00 Helhetlig utvikling - idrett og studier
       
  18.sep   Fysisk samling - Relasjon 2
Den ikke-fungerende utøveren
       
  21.okt 12:00-16:00 Idrettscoaching del 1
       
  28.okt 12:00-16:00 Idrettscoaching del 2
       
  17.nov 13:00-16:00 Læring - teknikk-taktikk
    18:00-21:00 LIVE trening 
2022      
  12.jan 12:00-16:00 Idrettspsykologi
       
  16.feb 13:00-16:00 Bruk av teknologi til utvikling
    18:00-21:00 Video, apper, statistikk, radar, droner
       
  17.mar 12:00-16:00 Prestasjonsernæring
       
  Uke 13-14 13:00-16:00 Konkurransegjennomføring
    18:00-21:00 Forberedelser, gjennomføring 
og evaluering
NIF-EPI02, 02
Foto: Halvard Alvik / NTB